6 இந்தியர்கள் இலங்கையில் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

6 இந்தியர்கள் இலங்கையில் கைது

,

Continue Reading... 6 இந்தியர்கள் இலங்கையில் கைது
13 தமிழக மீனவர்கள் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

13 தமிழக மீனவர்கள் கைது

,

Continue Reading... 13 தமிழக மீனவர்கள் கைது
ஆஸ்திரேலியா செல்ல முற்பட்டவர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியா செல்ல முற்பட்டவர் கைது

,

Continue Reading... ஆஸ்திரேலியா செல்ல முற்பட்டவர் கைது
பண மோசடி பெண் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பண மோசடி பெண் கைது

,

Continue Reading... பண மோசடி பெண் கைது
ஆறுபேர் கைது துப்பாக்கிச் சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆறுபேர் கைது துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... ஆறுபேர் கைது துப்பாக்கிச் சூடு
அடித்த மருத்துவர் மயூரனை கைது செய் மக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அடித்த மருத்துவர் மயூரனை கைது செய் மக்கள்

,

Continue Reading... அடித்த மருத்துவர் மயூரனை கைது செய் மக்கள்
1400 பேர் பொலிசாரால் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

1400 பேர் பொலிசாரால் கைது

,

Continue Reading... 1400 பேர் பொலிசாரால் கைது
காவல்துறை அதிகாரியை தாக்கிய 5பேர்கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

காவல்துறை அதிகாரியை தாக்கிய 5பேர்கைது

,

Continue Reading... காவல்துறை அதிகாரியை தாக்கிய 5பேர்கைது
இலங்கையர் போதைவஸ்துடன் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையர் போதைவஸ்துடன் கைது

,

Continue Reading... இலங்கையர் போதைவஸ்துடன் கைது
தமிழக மீனவர்கள் 25பேர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழக மீனவர்கள் 25பேர் கைது

,

Continue Reading... தமிழக மீனவர்கள் 25பேர் கைது
கடற்படை சிப்பாய்கள் இருவர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கடற்படை சிப்பாய்கள் இருவர் கைது

,

Continue Reading... கடற்படை சிப்பாய்கள் இருவர் கைது
தங்க நகைகளுடன் நபர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தங்க நகைகளுடன் நபர் கைது

,

Continue Reading... தங்க நகைகளுடன் நபர் கைது
சீனா நாட்டவர்கள் 30பேர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சீனா நாட்டவர்கள் 30பேர் கைது

,

Continue Reading... சீனா நாட்டவர்கள் 30பேர் கைது
கிராம சேவகர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கிராம சேவகர் கைது

,

Continue Reading... கிராம சேவகர் கைது
15 மக்கள் மூதூரில் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

15 மக்கள் மூதூரில் கைது

,

Continue Reading... 15 மக்கள் மூதூரில் கைது
மோசடியில் ஈடுபட்ட 30வெளிநாட்டவர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மோசடியில் ஈடுபட்ட 30வெளிநாட்டவர் கைது

,

Continue Reading... மோசடியில் ஈடுபட்ட 30வெளிநாட்டவர் கைது
மீனவர்கள் 18பேர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மீனவர்கள் 18பேர் கைது

,

Continue Reading... மீனவர்கள் 18பேர் கைது
வாள்களுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் நபர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வாள்களுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் நபர் கைது

,

Continue Reading... வாள்களுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் நபர் கைது
இலங்கை கடற்படையால் மீனவர்கள் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை கடற்படையால் மீனவர்கள் கைது

,

Continue Reading... இலங்கை கடற்படையால் மீனவர்கள் கைது
இரண்டு காவல்துறையினர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இரண்டு காவல்துறையினர் கைது

,

Continue Reading... இரண்டு காவல்துறையினர் கைது