பிரிட்டன் பணம் பெரும் வீழ்ச்சி வரலாற்று சாதனை

பிரிட்டன் பணம் பெரும் வீழ்ச்சி வரலாற்று சாதனை
Spread the love

பிரிட்டன் பணம் பெரும் வீழ்ச்சி வரலாற்று சாதனை

பிரிட்டன் பணம் திடீரென பெரும் வீழ்ச்சியை எட்டி பிடித்துள்ளது .

இது உலக பங்கு சந்தையில் 1.0361 ஐ . எட்டி பிடித்தது .

1971 ஆண்டிற்கு பின்னர் ஏற்பட்ட மிக பெரும் சரிவு என தெரிவிக்க படுகிறது .

இந்த சரிவு மீளவும் உயர் நிலைக்கு செல்லும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும்.

பிரித்தானிய பணத்தின் வீழ்ச்சி ,இலங்கை ரூபாவிலும் பெரும் வீழ்ச்சியை காண்பித்துள்ளது .

எனினு வரும் வாரம் மீளவும் உயர்ச்சி நிலைக்கு, பிரித்தானிய பணம் செல்லும் என்பதை ,இந்த வார டெக்கனிக்கல் சாட்டின் வழியாக கணிக்க முடிகிறது .

இலங்கைக்கு பணம் அனுப்பிட விரும்பின் இந்தவார இறுதியில் அல்லது ,வரும் வாரம் அனுப்பி கொள்ளுங்கள் மக்களே .

Leave a Reply