மணிப்பூரில் சிக்கிய ஆயுதம் தப்பிய இராணுவம்

மணிப்பூரில் சிக்கிய ஆயுதம் தப்பிய இராணுவம்
Spread the love

மணிப்பூரில் சிக்கிய ஆயுதம் தப்பிய இராணுவம்

மணிப்பூர் பகுதியில் இந்தியா இராணுவத்தினரை இலக்கு வைத்து
தாக்குதல் நடத்தும் முகமாக, வாகனம் ஒன்றில் மறைத்து வைக்க,
பட்டிருந்த பெருமளவு ஆயுதங்கள் மீட்க பட்டுள்ளன .

இதில் ஐந்து சொட் கண் ,ஐந்து கைகுண்டுகள் ,மற்றும் இயந்திர துப்பாக்கிகள் ,
கண்ணிவெடிகள் ,என்பன உள்ளடக்க பட்டதாக, இந்திய படைகள் தெரிவித்துள்ளன .

குறித்த பகுதியில் ,இந்திய இராணுவத்தினர் மற்றும் ,போராளி குழுக்களுக்கு இடையில்கடும் மோதல்கள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன .

இந்த மோதல்களில் சிக்கி
இரு தரப்பிற்கும் இழப்புக்கள் ஏற்பட்ட வண்ணம், உள்ளமை குறிப்பிட தக்கது