ஆதாம் அதானிக்கும் மோடிக்கு உள்ள உறவு என்ன ராகுல் கேள்வி

ஆதாம் அதானிக்கும் மோடிக்கு உள்ள உறவு என்ன ராகுல் கேள்வி
Spread the love

ஆதாம் அதானிக்கும் மோடிக்கு உள்ள உறவு என்ன ராகுல் கேள்வி

ஆதாம் அதானிக்கும் மோடிக்கு உள்ள உறவு என்ன என ராகுல்காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் .,சிறையை எண்ணி நான் அஞ்ச வில்லை ,
ஆனால் காந்தி உங்களை தண்டிப்பார் என ராகுல் சூளுரைத்துள்ளார் .

ஆதாம் அதனை தொடர்பாக ராகுல் கேள்வி எழுப்பியதற்கு பதிலடியாகவே ,ராகுல் சிறைக்கு அனுப்ப பட்டுள்ளார் .

முள்ளி வாய்களில் தமிழர்களை கொன்ற பாவம் இப்பொழுது ராஜீவ் காந்தி
குடும்பத்தை துரத்துவதை இந்த செயல்கள் காண்பிக்கின்றன .,

ராஜபாக்ஸ குடும்பம் மக்களினால் துரதியடிக்க பட்ட நிலையில் ,தற்போது
ராஜீவ் சோனியா குடும்பம் கண்ணீரில் தவிக்கிறது .

மக்களின் சாபங்களும் ,அழுகுரல்களும் ஒருபோதும் யாரையும் விடுவதில்லை
என்பதை இந்த விடயங்கள் எடுத்து காட்டுகின்றன .,