சாதம் இருக்கா பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி 15 நிமிடத்தில் இப்படி உடனடியாக செஞ்சு கொடுங்க|samayal tamil

சாதம் இருக்கா பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி 15 நிமிடத்தில் இப்படி உடனடியாக செஞ்சு கொடுங்க|samayal tamil

சாதம் இருக்கா பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி 15 நிமிடத்தில் இப்படி உடனடியாக செஞ்சு கொடுங்க|samayal tamil

சாதம் இருக்கா பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி 15 நிமிடத்தில் இப்படி உடனடியாக செஞ்சு கொடுங்க|samayal tamil

சாதம் இருக்கா பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி நம்ம வீட்டில் 15 நிமிடத்தில் இப்படி உடனடியாக செஞ்சு கொடுங்க

எப்பொழுதுமே நம்ம டுகளில் மிஞ்சும் சாதம் மூலம் பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி சமையல் செய்வது எப்படி என்பதை ,இந்த சமையல்ஸ் ஐமுறை காணொளியில் பார்க்கலாம் .

வாயுக்கு ருசியான பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி செய்திட ,மாவை ரெம்ப ஆராய்ச்சிக்கும் ,

அவ்வாறான பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி ,சட்டினியுடன் எடுத்து புடிச்சா ,பாத்து இட்டலி ,
சேமியா ருசித்து சாப்பிடலாமா .

வாங்க இப்ப பஞ்சு போல சாப்டான இட்லி சமையல் செய்வதை காணலாம்

.

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply