கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்

,

Continue Reading... கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்
ஈரானால் நான்கு கப்பல் சிறைபிபிடிப்பு|ஈரான் கடல் படை அதிரடி வேட்டை
Posted in ஈரான் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரானால் நான்கு கப்பல் சிறைபிபிடிப்பு|ஈரான் கடல் படை அதிரடி வேட்டை

,

Continue Reading... ஈரானால் நான்கு கப்பல் சிறைபிபிடிப்பு|ஈரான் கடல் படை அதிரடி வேட்டை
குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்

,

Continue Reading... குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்
ஈரான் அசுர வளர்ச்சி|ஈரான் மில்லியன் ஆயுத வியாபாரம்
Posted in ஈரான் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரான் அசுர வளர்ச்சி|ஈரான் மில்லியன் ஆயுத வியாபாரம்

,

Continue Reading... ஈரான் அசுர வளர்ச்சி|ஈரான் மில்லியன் ஆயுத வியாபாரம்
இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்

,

Continue Reading... சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|

,

Continue Reading... ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்
எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்

,

Continue Reading... எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்
ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்
ஈரான் உளவு செய்மதி பறந்தது வீடியோ காட்டி மிரட்டிய ஈரான்
Posted in ஈரான் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரான் உளவு செய்மதி பறந்தது வீடியோ காட்டி மிரட்டிய ஈரான்

,

Continue Reading... ஈரான் உளவு செய்மதி பறந்தது வீடியோ காட்டி மிரட்டிய ஈரான்
அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்|கடலில் நடந்த தாக்குதல்|iran navy flight attack|
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்|கடலில் நடந்த தாக்குதல்|iran navy flight attack|

,

Continue Reading... அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்|கடலில் நடந்த தாக்குதல்|iran navy flight attack|
தாக்குதல் நடத்திட பறந்து வந்த விமானங்களை ,தடுத்து அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

தாக்குதல் நடத்திட பறந்து வந்த விமானங்களை ,தடுத்து அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள் ,

,

Continue Reading... தாக்குதல் நடத்திட பறந்து வந்த விமானங்களை ,தடுத்து அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள் ,
விண்ணில் பாய்ந்த உளவு செய்மதி அதிரடி காட்டிய ஈரான்
Posted in ஈரான் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

விண்ணில் பாய்ந்த உளவு செய்மதி அதிரடி காட்டிய ஈரான்

,

Continue Reading... விண்ணில் பாய்ந்த உளவு செய்மதி அதிரடி காட்டிய ஈரான்
ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் |அமெரிக்கா சதி|
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் |அமெரிக்கா சதி|

,

Continue Reading... ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் |அமெரிக்கா சதி|
அடித்து நொறுக்கும் இராணுவம்|தெறித்து ஓடும் எதிரிகள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

அடித்து நொறுக்கும் இராணுவம்|தெறித்து ஓடும் எதிரிகள்

,

Continue Reading... அடித்து நொறுக்கும் இராணுவம்|தெறித்து ஓடும் எதிரிகள்
ஈரான் விமான இரகசியங்களை திருடும் மேற்குலகம்|ஈரான் கவலை|IRAN DRONE|
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரான் விமான இரகசியங்களை திருடும் மேற்குலகம்|ஈரான் கவலை|IRAN DRONE|

,

Continue Reading... ஈரான் விமான இரகசியங்களை திருடும் மேற்குலகம்|ஈரான் கவலை|IRAN DRONE|
கட்டடங்களை உடைத்தெறிந்த விமானங்கள் உச்சகட்ட போர்|
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

கட்டடங்களை உடைத்தெறிந்த விமானங்கள் உச்சகட்ட போர்|

,

Continue Reading... கட்டடங்களை உடைத்தெறிந்த விமானங்கள் உச்சகட்ட போர்|
கடற்படை தளம் அழிப்பு 34 தளபதிகள் படுகொலை|விமானங்கள் ஊடுருவல்|
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

கடற்படை தளம் அழிப்பு 34 தளபதிகள் படுகொலை|விமானங்கள் ஊடுருவல்|

,

Continue Reading... கடற்படை தளம் அழிப்பு 34 தளபதிகள் படுகொலை|விமானங்கள் ஊடுருவல்|
இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் மிரட்டும் ஈரான்|வெடித்த ஏவுகணை போர்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் மிரட்டும் ஈரான்|வெடித்த ஏவுகணை போர்|

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் மிரட்டும் ஈரான்|வெடித்த ஏவுகணை போர்|