பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் மரண செலவு 162 மில்லியன் பவுண்டுகள்

பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் மரண செலவு 162 மில்லியன் பவுண்டுகள்

பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் மரண செலவு 162 மில்லியன் பவுண்டுகள்

பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் அவர்கள் மரணமடைந்த பொழுது ,
அவரது மரண சடங்கு செலவுகள் 162 மில்லியன் என வெளிவந்துள்ளது .

இந்த இறுதி நிகழ்வு செலவுகள் ,உலக மக்களை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது ,
ஆடம்பரமாக நடத்த பட்ட மரண சடங்கு என்ற பெயரை தட்டி சென்றுள்ளது ,

பாதுகாப்பு ,வருகை விருந்தினர்கள் ,அவர்கள் தங்குமிடம் ,போலீசார் ,வாகன செலவுகள்,
என அனைத்தும் இதில் உள்ளடக்க பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .