இரக்கம் காட்டு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இரக்கம் காட்டு

,

Continue Reading... இரக்கம் காட்டு
இறுதிவரை இவனே துணை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறுதிவரை இவனே துணை

,

Continue Reading... இறுதிவரை இவனே துணை
என்னை கூட்டி போ
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை கூட்டி போ

,

Continue Reading... என்னை கூட்டி போ
கலங்காதே மனமே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே மனமே

கலங்காதே மனமே ஊரு விட்டு ஊரு வந்தாஉன்னை மறப்பேனாஉள்ளமதில் நின்றாய்உன்னை எறிவேனா கண்ணுக்குள்ள…

Continue Reading... கலங்காதே மனமே
வந்து விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வந்து விடு

,

Continue Reading... வந்து விடு
உன் நிலை என்ன
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன் நிலை என்ன

,

Continue Reading... உன் நிலை என்ன
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வாழ்வோம் வா

வாழ்வோம் வா உந்தன் மனதில் யாரோஉண்மை சொல்வாய் நீயோஎன்னை எண்ணி தானோஎங்கிராய் இன்று…

Continue Reading... வாழ்வோம் வா
கவிதை
Posted in கவிதைகள்

வாழ்வோம் வா

வாழ்வோம் வா உந்தன் மனதில் யாரோஉண்மை சொல்வாய் நீயோஎன்னை எண்ணி தானோஎங்கிராய் இன்று…

Continue Reading... வாழ்வோம் வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறந்து போ

இறந்து போ சாக்கடையை தூவி அன்றுசாதனைகள் படித்தவர்பூக் கடைகள் ஏதுமினிறிபுழுங்கி ஏன் அழுகிறார்…

Continue Reading... இறந்து போ
உன்னில் நன் என்னை நம்பு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னில் நான் என்னை நம்பு

உன்னில் நான் என்னை நம்பு காயம் கொஞ்சம் நீ தந்தால்கண்ணீர் நான் தருவேன்காலம்…

Continue Reading... உன்னில் நான் என்னை நம்பு
இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்

இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன் என்பாட்டை என்பாட்டை நீ பாடவாஎனக்குள்ளே நீதானே எழுந்தாடவாஉனக்காக…

Continue Reading... இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சிக்கன் கடை நாற்றம்

சிக்கன் கடை நாற்றம் சிக்கன் கடை சிக்கன் கடைசிரிப்பு வருகுதுலண்டனில சிக்கன் கடையில்நாற்றம்…

Continue Reading... சிக்கன் கடை நாற்றம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்

எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம் பத்து விரல் மீட்டபாடுதடி வீணை – உன்பா…

Continue Reading... எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கோபம் தவிர்

கோபம் தவிர் என்னை அடித்தாயா – நீஎன்னை அடித்தாயாஎரிமலை ஒண்ணை – நீஏறி…

Continue Reading... கோபம் தவிர்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை தா எனக்கு

உன்னை தா எனக்கு உனக்குள்ளும் ஒரு காதல் பூத்திருக்குதே – இதைஉணராமல் நீ…

Continue Reading... உன்னை தா எனக்கு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீயே என் கவிதை

நீயே என் கவிதை இன்றொரு கவிதை கண்டேன்இதயம் மகிழ்ந்து நின்றேன்நுண்ணுயிர் போல நுழையும்…

Continue Reading... நீயே என் கவிதை
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன் ..!

உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன் ..! ஊரும் கதற உறவும் கதறஉன்னை தேடுறேன்…

Continue Reading... உள்ளம் தா உயிர் வாழ்கிறேன் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளுடன் வாழ விடு ..!

இவளுடன் வாழ விடு ..! காத்திருந்தேன் நேற்று வரைகாணவில்லை நீ மயிலேகண் விழித்து…

Continue Reading... இவளுடன் வாழ விடு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழன் அழிந்த நாள் ….!

தமிழன் அழிந்த நாள் ….! நந்தி கடலே நந்தி கடலேநீயும் அழுவதாநித்தம் குமுறி…

Continue Reading... தமிழன் அழிந்த நாள் ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..! வீழ்ந்தவர்கள் நாமென்றுவிலாசம் தந்தவர்கள்வீழ்கின்ற காலமிதுவீசுது காற்று நன்று…

Continue Reading... இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!