உக்கிரேனில் விளையாடும் அமெரிக்கா கொதிக்கும் ரஷ்ய video

Spread the love

உக்கிரேனில் விளையாடும் அமெரிக்கா கொதிக்கும் ரஷ்ய video

உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய இராணுவம் தொடர்
ஆக்கிரமிப்பு தாக்குதல்களை முன்னெடுத்து வருகிறது .

அழிவின் விளிம்பில் சிக்கிய உகிரேன் நாட்டுக்குள் ,திடீரென புகுந்த அமெரிக்காஇராணுவம் , நடத்தும் அந்த மர்ம விளையாட்டு என்ன தெரியுமா ..?

அமெரிக்காவின் இந்த விளையாட்டால், உக்கிரேன் நாடு முற்று முற்றாக சிதறுமா ..?

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்

https://www.youtube.com/watch?v=Xbr6Ch3FXuk

Leave a Reply