இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை ஹிஸ்புல்லா தளபதிகள் கைது

இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை ஹிஸ்புல்லா தளபதிகள் கைது
Spread the love

இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை ஹிஸ்புல்லா தளபதிகள் கைது

இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை ஹிஸ்புல்லா தளபதிகள் கைது ,
சுற்றிவளைக்க படும் ஈரான் குழுக்கள் ,வேட்டையை ஆரம்பித்த இஸ்ரேல் .