பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அடையாளம் தெரியாத சடலம் ஒன்று மீட்பு

,

Continue Reading... அடையாளம் தெரியாத சடலம் ஒன்று மீட்பு
பையில் மிதந்த சடலம் நண்பர்கள் செய்த கொடூர செயல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சூட்கேஸில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சடலம் இலங்கையில் நடந்த பயங்கரம்

,

Continue Reading... சூட்கேஸில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சடலம் இலங்கையில் நடந்த பயங்கரம்
ஆற்றில் மிதந்த ஆணின் சடலம் இலங்கையில் எகிறும் கொலைகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நல்லூரில் ஒருவர் பலி

,

Continue Reading... நல்லூரில் ஒருவர் பலி
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மர்ம சடலம் மீட்பு மிரட்டும் கொலைகள்

,

Continue Reading... மர்ம சடலம் மீட்பு மிரட்டும் கொலைகள்
4 பிள்ளைகளின் தாயின் சடலம் களப்பிலிருந்து மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

4 பிள்ளைகளின் தாயின் சடலம் களப்பிலிருந்து மீட்பு

,

Continue Reading... 4 பிள்ளைகளின் தாயின் சடலம் களப்பிலிருந்து மீட்பு
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிதைந்த நிலையில் சிப்பாய் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... சிதைந்த நிலையில் சிப்பாய் சடலம் மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நடு வீதியில் கிடந்த இளைஞனின் சடலம்

,

Continue Reading... நடு வீதியில் கிடந்த இளைஞனின் சடலம்
உருக்குலைந்த நிலையில் ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கடலில் காணாமல்போன மூவரில் இருவர் சடலமாக மீட்பு

,

Continue Reading... கடலில் காணாமல்போன மூவரில் இருவர் சடலமாக மீட்பு
அடையாளம் தெரியாத சடலம் ஒன்று மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

காணாமல் போன தாயும் மகளும் சடலங்களாக மீட்பு

,

Continue Reading... காணாமல் போன தாயும் மகளும் சடலங்களாக மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அடையாளம் காண முடியாதவாறு சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... அடையாளம் காண முடியாதவாறு சடலம் மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவன் சடலமாக மீட்பு

,

Continue Reading... பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவன் சடலமாக மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இரத்தக் காயங்களுடன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... இரத்தக் காயங்களுடன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
பெண் ஒருவரின் சடலம் கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பெண் ஒருவரின் சடலம் கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... பெண் ஒருவரின் சடலம் கண்டுபிடிப்பு
ஆற்றில் மிதந்த ஆணின் சடலம் இலங்கையில் எகிறும் கொலைகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரயில் மோதி நபர் மரணம் வெள்ளவத்தையில் துயரம்

,

Continue Reading... ரயில் மோதி நபர் மரணம் வெள்ளவத்தையில் துயரம்
அடையாளம் தெரியாத சடலம் ஒன்று மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

யாழ்ப்பாணத்தில் இளைஞன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட இடத்தில் வன்முறை

,

Continue Reading... யாழ்ப்பாணத்தில் இளைஞன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட இடத்தில் வன்முறை
ஆற்றில் மிதந்த ஆணின் சடலம் இலங்கையில் எகிறும் கொலைகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

காலி துறைமுகத்தில் வெளிநாட்டவர் உயிரிழப்பு

,

Continue Reading... காலி துறைமுகத்தில் வெளிநாட்டவர் உயிரிழப்பு
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அண்ணனுடன் சண்டை தங்கை விபரீத முடிவு

,

Continue Reading... அண்ணனுடன் சண்டை தங்கை விபரீத முடிவு
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆற்றில் மிதந்த மனித சடலம் தொடரும் மர்ம கொலைகள்

,

Continue Reading... ஆற்றில் மிதந்த மனித சடலம் தொடரும் மர்ம கொலைகள்
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எட்டியாந்தோட்டையில் சடலமொன்று மீட்பு

,

Continue Reading... எட்டியாந்தோட்டையில் சடலமொன்று மீட்பு
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நிர்வாண நிலையில் மனித சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... நிர்வாண நிலையில் மனித சடலம் மீட்பு