தீயில் எரிந்து கருகிய 3000 கோழிகள்

Spread the love

தீயில் எரிந்து கருகிய 3000 கோழிகள்

இலங்கை கோழிப்பண்ணை ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அங்கு வளர்க்க பட்ட மூவாயிரம் கோழிகள் தீயில் எரிந்து கருகின

மேற்படி விபத்து தொடர்பில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply