Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாராய கடைகள் திறக்க அனுமதி – மகிழ்ச்சியில் குடி மகன்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சாராய கடைகள் திறக்க…

Continue Reading... சாராய கடைகள் திறக்க அனுமதி – மகிழ்ச்சியில் குடி மகன்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொரனோ தாண்டவம் – பல் கலைக் கழகங்கள் திறப்பு ஒத்தி வைப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோ தாண்டவம் –…

Continue Reading... கொரனோ தாண்டவம் – பல் கலைக் கழகங்கள் திறப்பு ஒத்தி வைப்பு
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் சாராய கடைகள் முதல் யாவும் திறப்பு குஷியில் மக்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் சாராய கடைகள்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் சாராய கடைகள் முதல் யாவும் திறப்பு குஷியில் மக்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் பங்குனி 8 பாடசாலைகள் மீள் திறக்க நடவடிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இங்கிலாந்தில் பங்குனி எட்டாம்…

Continue Reading... இங்கிலாந்தில் பங்குனி 8 பாடசாலைகள் மீள் திறக்க நடவடிக்கை
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் பாடசாலைகளை திறக்க நடவடிக்கை – வெளியான சிக்னல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் பாடசாலைகளை திறக்க…

Continue Reading... பிரிட்டனில் பாடசாலைகளை திறக்க நடவடிக்கை – வெளியான சிக்னல்