இலங்கையில் கன்சர் நோயினால் 46 பேர் நாள் தோறும் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கன்சர் நோயினால் 46 பேர் நாள் தோறும் மரணம்

,

Continue Reading... இலங்கையில் கன்சர் நோயினால் 46 பேர் நாள் தோறும் மரணம்
வெடித்த குண்டு 88 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வெடித்த குண்டு 88 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... வெடித்த குண்டு 88 பேர் மரணம்
அமெரிக்காவில் பற்றி எரிந்த அடுக்கு மாடி - ஒருவர் மரணம் 8 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பற்றி எரிந்த அடுக்கு மாடி – ஒருவர் மரணம் 8 பேர் காயம்

,

Continue Reading... அமெரிக்காவில் பற்றி எரிந்த அடுக்கு மாடி – ஒருவர் மரணம் 8 பேர் காயம்
பிலிப்பைன்ஸ் வெள்ளத்தில் 33 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் வெள்ளத்தில் 33 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... பிலிப்பைன்ஸ் வெள்ளத்தில் 33 பேர் மரணம்
குண்டு வெடிப்பு 20 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

குண்டு வெடிப்பு 20 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... குண்டு வெடிப்பு 20 பேர் மரணம்
தீயில் கருகி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

தீயில் கருகி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... தீயில் கருகி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மரணம்
பேரூந்து விபத்தில் 15 பேர் மரணம் 47 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பேரூந்து விபத்தில் 15 பேர் மரணம் 47 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பேரூந்து விபத்தில் 15 பேர் மரணம் 47 பேர் காயம்
பிரான்சில் துப்பாக்கி சூடு 3 பேர் மரணம் - 4 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பிரான்சில் துப்பாக்கி சூடு 3 பேர் மரணம் – 4 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பிரான்சில் துப்பாக்கி சூடு 3 பேர் மரணம் – 4 பேர் காயம்
அமெரிக்காவில் கோர விபத்து 7 பேர் உடல் சிதறி மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஒரு மாவட்டத்தில் 50 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... ஒரு மாவட்டத்தில் 50 பேர் மரணம்
பிரிட்டனில் பாரிய வெடிப்பு ஒருவர் மரணம் 12 பேரை காணவில்லை
Posted in உலக செய்திகள்

பிரிட்டனில் பாரிய வெடிப்பு ஒருவர் மரணம் 12 பேரை காணவில்லை

,

Continue Reading... பிரிட்டனில் பாரிய வெடிப்பு ஒருவர் மரணம் 12 பேரை காணவில்லை
வெடித்த குண்டு ஒருவர் மரணம் 7 பேர் காயம
Posted in உலக செய்திகள்

வெடித்த குண்டு ஒருவர் மரணம் 7 பேர் காயம்

,

Continue Reading... வெடித்த குண்டு ஒருவர் மரணம் 7 பேர் காயம்
இந்தோனேசியாவில் சுரங்கத்தில் வெடிப்பு 9 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் சுரங்கத்தில் வெடிப்பு 9 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... இந்தோனேசியாவில் சுரங்கத்தில் வெடிப்பு 9 பேர் மரணம்
பாரிய விபத்து 16 பேர் மரணம் - 3 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பாரிய விபத்து 16 பேர் மரணம் – 3 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பாரிய விபத்து 16 பேர் மரணம் – 3 பேர் காயம்
அமெரிக்காவில் வெள்ளம் புயல் 2 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வெள்ளம் புயல் 2 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... அமெரிக்காவில் வெள்ளம் புயல் 2 பேர் மரணம்
இந்தோனேசியா நில நடுக்கத்தில் 321 பேர் மரணம் 62 000 வீடுகள் சேதம்
Posted in உலகம் ஏனையவை

இந்தோனேசியா நில நடுக்கத்தில் 321 பேர் மரணம் 62 000 வீடுகள் சேதம்

,

Continue Reading... இந்தோனேசியா நில நடுக்கத்தில் 321 பேர் மரணம் 62 000 வீடுகள் சேதம்
வெளிநாட்டு படைகள் 100 பேர் மரணம் ரசியா அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

வெளிநாட்டு படைகள் 100 பேர் மரணம் ரசியா அறிவிப்பு

,

Continue Reading... வெளிநாட்டு படைகள் 100 பேர் மரணம் ரசியா அறிவிப்பு
அமெரிக்காவில் கடைக்குள் துப்பாக்கி சூடு 6 பேர் மரணம் 4 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கடைக்குள் துப்பாக்கி சூடு 6 பேர் மரணம் 4 பேர் காயம்

,

Continue Reading... அமெரிக்காவில் கடைக்குள் துப்பாக்கி சூடு 6 பேர் மரணம் 4 பேர் காயம்
வெடித்து சிதறிய காஸ் 41 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வெடித்து சிதறிய காஸ் 41 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... வெடித்து சிதறிய காஸ் 41 பேர் மரணம்
சீனாவில் வெடித்து சிதறிய பக்டரி 38 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

சீனாவில் வெடித்து சிதறிய பக்டரி 38 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... சீனாவில் வெடித்து சிதறிய பக்டரி 38 பேர் மரணம்
அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூடு 5 பேர் மரணம் 18 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூடு 5 பேர் மரணம் 18 பேர் காயம் .

,

Continue Reading... அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூடு 5 பேர் மரணம் 18 பேர் காயம் .