ரஸ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன் போர் களத்தில் போராடும் சிங்கள இராணுவம் வீடியோ
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரஸ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன் போர் களத்தில் போராடும் சிங்கள இராணுவம் வீடியோ

,

Continue Reading... ரஸ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன் போர் களத்தில் போராடும் சிங்கள இராணுவம் வீடியோ
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பெண்களை கிண்டலடிக்கும் சிங்கள இராணுவம் – வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பெண்களை கிண்டலடிக்கும் சிங்கள…

Continue Reading... பெண்களை கிண்டலடிக்கும் சிங்கள இராணுவம் – வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ
Posted in Uncategorized

தமிழர் பகுதியான வடக்கு கிழக்கில் இருந்து இராணுவம் நீக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழர் பகுதியான வடக்கு…

Continue Reading... தமிழர் பகுதியான வடக்கு கிழக்கில் இருந்து இராணுவம் நீக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

யாழ்ப்பாணத்தில் டெங்கு ஒழிக்கும் சிங்கள இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக யாழ்ப்பாணத்தில் டெங்கு ஒழிக்கும்…

Continue Reading... யாழ்ப்பாணத்தில் டெங்கு ஒழிக்கும் சிங்கள இராணுவம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

யாழில் வீதிகள் துப்பரவு செய்யும் சிங்கள இராணுவம் -படங்கள் உள்ளே

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக யாழில் வீதிகள் துப்பரவு…

Continue Reading... யாழில் வீதிகள் துப்பரவு செய்யும் சிங்கள இராணுவம் -படங்கள் உள்ளே
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிங்கள இராணுவத்தினர் 50 பேருக்கு கொரனோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை அரச பயங்கரவாத…

Continue Reading... சிங்கள இராணுவத்தினர் 50 பேருக்கு கொரனோ
Posted in Uncategorized

சிங்கள இராணுவம் 31 ஆயிரம் பேருக்கு கொரனோ ஊசி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிங்கள இராணுவம் 31…

Continue Reading... சிங்கள இராணுவம் 31 ஆயிரம் பேருக்கு கொரனோ ஊசி
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

தமிழின கொலைகளை கண்ணுற்ற நேரடி சாட்சிகளை தேடும் சிங்கள இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழின கொலைகளை கண்ணுற்ற…

Continue Reading... தமிழின கொலைகளை கண்ணுற்ற நேரடி சாட்சிகளை தேடும் சிங்கள இராணுவம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழர் பகுதியில் கொரனோவை பரப்பும் சிங்கள இராணுவம்,

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழர் பகுதியில் கொரனோவை…

Continue Reading... தமிழர் பகுதியில் கொரனோவை பரப்பும் சிங்கள இராணுவம்,