கடற் கரையில் கவிழ்ந்த விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

கடற் கரையில் கவிழ்ந்த விமானம்

,

Continue Reading... கடற் கரையில் கவிழ்ந்த விமானம்
Posted in பிரித்தானிய செய்தி

கவிழ்ந்த விமானம் பிரிட்டனில் நடந்த பயங்கரம்

கவிழ்ந்த விமானம் பிரிட்டனில் நடந்த பயங்கரம் பிரிட்டன் ; பிரிட்டனின் ஐயர்லாந்து பகுதியில்…

Continue Reading... கவிழ்ந்த விமானம் பிரிட்டனில் நடந்த பயங்கரம்
Posted in Uncategorized

விமானம் கவிழ்ந்தது நடந்த பயங்கரம் கதறிய மக்கள்

விமானம் கவிழ்ந்தது நடந்த பயங்கரம் கதறிய மக்கள் சோமாலியா நாட்டின் Somalia’s capital…

Continue Reading... விமானம் கவிழ்ந்தது நடந்த பயங்கரம் கதறிய மக்கள்