தாயால் கொலையாளியான மகள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தாயால் கொலையாளியான மகள்

தாயால் கொலையாளியான மகள் கர்ப்பத்தில் அன்னை போதை உண்டாள்கருவிலே பிள்ளை சிதையானாள்குன்றிய மூளை…

Continue Reading... தாயால் கொலையாளியான மகள்
எப்படி ஆறும் இத்துயர்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எப்படி ஆறும் இத்துயர்

,

Continue Reading... எப்படி ஆறும் இத்துயர்
என்னை விட்டு விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை விட்டு விடு

,

Continue Reading... என்னை விட்டு விடு
தோல்விகள் தந்த சாதனை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தோல்விகள் தந்த சாதனை

,

Continue Reading... தோல்விகள் தந்த சாதனை
விழித்து கொள் தமிழா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

விழித்து கொள் தமிழா

,

Continue Reading... விழித்து கொள் தமிழா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீயே என் கவிதை

நீயே என் கவிதை இன்றொரு கவிதை கண்டேன்இதயம் மகிழ்ந்து நின்றேன்நுண்ணுயிர் போல நுழையும்…

Continue Reading... நீயே என் கவிதை
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..! ஆமி பொலிஸ் வீதியிலஅன்றாடம் நிற்கையிலவாள் வெட்டு…

Continue Reading... பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!
தவிக்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..!

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..! என்ன செய் தாயோஎன்னை ஏங்க வைத்தாயோஎன்னை ஏங்க…

Continue Reading... உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் மகிழ்கின்றேன் …!

உன்னால் மகிழ்கின்றேன் …! கண் பார்க்கும் முன்னாலேகை பேசியில் வந்தவளேஉன்னிடத்தில் சரணடையஉச்சரித்தாய் எப்படியோ…

Continue Reading... உன்னால் மகிழ்கின்றேன் …!
Posted in Uncategorized

வென்றுவிட ஒன்று படு

வென்றுவிட ஒன்று படு வென்றுவிட ஒன்று படு …! சிங்கள தனி சட்டம்…

Continue Reading... வென்றுவிட ஒன்று படு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளை எனக்கு தா

இவளை எனக்கு தா உருண்டு வரும் நீரலைகள்உன் உடலில் மோதி விழஎன் உடலோ…

Continue Reading... இவளை எனக்கு தா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உயிர் பிரியும் மர்மம்

உயிர் பிரியும் மர்மம் ஏ மனிதா உன் உடலில்ஏழடுக்கு தோலிருக்குஓர் அடுக்கு தடுத்து…

Continue Reading... உயிர் பிரியும் மர்மம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே மன்னித்து விடு

இன்றே மன்னித்து விடு வாயோடு வாய் வைத்துவந்து வழி பேசி நின்றேன்நீயுரைத்த மொழி…

Continue Reading... இன்றே மன்னித்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இவரை விரட்டு

இன்றே இவரை விரட்டு சுட்டு வீழ்த்தடா பகைவனை – இந்தசுட்டு காட்டை ஒழியடா…

Continue Reading... இன்றே இவரை விரட்டு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை காதலிக்கிறேன்

உன்னை காதலிக்கிறேன் குப்பையில கிடந்த என்னைகுளிப்பாட்டி எடுத்தவளேமனிதனாக நட்டு வைத்துமறந்தின்று போவதெங்கே ..?…

Continue Reading... உன்னை காதலிக்கிறேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன்

வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன் முப்படை தாங்கியே எழுந்தார்முன் தினம் விழ நின்றார்இப்…

Continue Reading... வீழ்த்தடா அவன் தான் பகைவன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெற்றி நிச்சயம் – இது வேத சத்தியம்

வெற்றி நிச்சயம் – இது வேத சத்தியம் தொடரென பகைவர் உடல் விழ-நிலம்தொட்டதை…

Continue Reading... வெற்றி நிச்சயம் – இது வேத சத்தியம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

அழுகுரல் கேட்கிறதா

அழுகுரல் கேட்கிறதா அந்தி பொழுதில் நந்தி கடலில்அழுகுரல் கேட்கிறதா?அவல சாவின் ஆவிகளின்ஆத்மா துடிக்கிறதா…

Continue Reading... அழுகுரல் கேட்கிறதா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா

இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா இன்றே உலகம் படித்து விடஇணையம் வந்திடவாஎதிரி அந்த…

Continue Reading... இதை சொல்ல உன்னால் முடியுமா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஓடும் அந்த அருவி பக்கம்

ஓடும் அந்த அருவி பக்கம் ஓடம் காத்திருந்தேன்நீ வருவாயென பார்த்திருந்துநிமிடங்கள் தொலைத்து நின்றேன்அருவி…

Continue Reading... ஓடும் அந்த அருவி பக்கம்