காசா மக்களுக்கு உணவுகளை வீசிய அமெரிக்கா விமானங்கள்|கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள்

காசா மக்களுக்கு உணவுகளை வீசிய அமெரிக்கா விமானங்கள்|கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல்

,

Continue Reading... காசா மக்களுக்கு உணவுகளை வீசிய அமெரிக்கா விமானங்கள்|கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல்
காசா மக்களுக்கு உணவு பொதிகளை வீசிய இஸ்ரேல் விமானம்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

காசா மக்களுக்கு உணவு பொதிகளை வீசிய இஸ்ரேல் விமானம்

,

Continue Reading... காசா மக்களுக்கு உணவு பொதிகளை வீசிய இஸ்ரேல் விமானம்
காசாவுக்குள் உணவு பொட்டலங்களை வீசிய அமெரிக்கா
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள்

காசாவுக்குள் உணவு பொட்டலங்களை வீசிய அமெரிக்கா

,

Continue Reading... காசாவுக்குள் உணவு பொட்டலங்களை வீசிய அமெரிக்கா
அதிகரிக்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்களின் விலைகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அதிகரிக்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்களின் விலைகள்

,

Continue Reading... அதிகரிக்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்களின் விலைகள்
மனித நுகர்விற்கு பொருத்தமற்ற உணவுப்பொருட்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மனித நுகர்விற்கு பொருத்தமற்ற உணவுப்பொருட்கள்

,

Continue Reading... மனித நுகர்விற்கு பொருத்தமற்ற உணவுப்பொருட்கள்
ரமழான் உணவு விழாவுக்கு எதிர்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரமழான் உணவு விழாவுக்கு எதிர்ப்பு

,

Continue Reading... ரமழான் உணவு விழாவுக்கு எதிர்ப்பு
உணவுப்பொருட்களின் விலைகள் சடுதியாக அதிகரிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உணவுப்பொருட்களின் விலைகள் சடுதியாக அதிகரிப்பு

,

Continue Reading... உணவுப்பொருட்களின் விலைகள் சடுதியாக அதிகரிப்பு
உணவு வண்டிகளை தாக்குவோம் இஸ்ரேல்|கமாஸ் சுரங்கங்கள் அழிப்பு|israel palestine war|isreal news
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உணவு வண்டிகளை தாக்குவோம் இஸ்ரேல்|கமாஸ் சுரங்கங்கள் அழிப்பு|israel palestine war|isreal news

,

Continue Reading... உணவு வண்டிகளை தாக்குவோம் இஸ்ரேல்|கமாஸ் சுரங்கங்கள் அழிப்பு|israel palestine war|isreal news
உள்ளூர் மூலிகைகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் உணவுப் பொருள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

59% குடும்பங்கள் உணவின்றி தவிப்பு அறிக்கை

,

Continue Reading... 59% குடும்பங்கள் உணவின்றி தவிப்பு அறிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உணவுக்குள் பூனை மலம் அதிர்ச்சியில் அதிகாரிகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உணவுக்குள் பூனை மலம்…

Continue Reading... உணவுக்குள் பூனை மலம் அதிர்ச்சியில் அதிகாரிகள்
இந்தியா இலங்கைக்கு வாழங்கிய பால்மா காலவாதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியா இலங்கைக்கு வாழங்கிய பால்மா காலவாதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இந்தியா இலங்கைக்கு வாழங்கிய…

Continue Reading... இந்தியா இலங்கைக்கு வாழங்கிய பால்மா காலவாதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் ஒருலட்சம் மக்கள் உணவு இன்றி தவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் ஒருலட்சம் மக்கள்…

Continue Reading... இலங்கையில் ஒருலட்சம் மக்கள் உணவு இன்றி தவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உணவில் நச்சுத்தன்மை உட்கொண்ட 11 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உணவில் நச்சுத்தன்மை உட்கொண்ட…

Continue Reading... உணவில் நச்சுத்தன்மை உட்கொண்ட 11 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
Posted in மருத்துவம்

உப்பை உணவில் அதிகம் சேர்த்தால் ஆயூள் குறைகிறது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உப்பை உணவில் அதிகம்…

Continue Reading... உப்பை உணவில் அதிகம் சேர்த்தால் ஆயூள் குறைகிறது
Posted in மருத்துவம்

உணவு ஒவ்வாமை FOOD ALLERGY எவ்வாறு தடுப்பது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உணவு ஒவ்வாமை FOOD…

Continue Reading... உணவு ஒவ்வாமை FOOD ALLERGY எவ்வாறு தடுப்பது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாப்பாட்டு விலைகள் அதிகரிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சாப்பாட்டு விலைகள் அதிகரிப்பு…

Continue Reading... சாப்பாட்டு விலைகள் அதிகரிப்பு
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் ஐநா ஏச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உணவு பஞ்சம் ஏற்படும்…

Continue Reading... உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் ஐநா ஏச்சரிக்கை
Posted in மருத்துவம்

விரைவில் கர்ப்பமாவதற்கு உதவும் காய்கறிகள், பழங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக விரைவில் கர்ப்பமாவதற்கு உதவும்…

Continue Reading... விரைவில் கர்ப்பமாவதற்கு உதவும் காய்கறிகள், பழங்கள்
Posted in மருத்துவம்

தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடுவதால்…

Continue Reading... தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மூன்று மாதத்தில் இலங்கையில் உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் – அபாய எச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மூன்று மாதத்தில் இலங்கையில்…

Continue Reading... மூன்று மாதத்தில் இலங்கையில் உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் – அபாய எச்சரிக்கை