சிறிதரனுக்கு இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா வாழ்த்து தெரிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

சிறிதரனுக்கு இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா வாழ்த்து தெரிவிப்பு

,

Continue Reading... சிறிதரனுக்கு இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா வாழ்த்து தெரிவிப்பு
இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்

,

Continue Reading... இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
வரி அதிகரிக்க படும் - வரி அதிகரிக்கா விட்டால் இது நடக்கும் ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நாட்டின் பாதுகாப்பு உறுதி ஜனாதிபதி ரணில்

,

Continue Reading... நாட்டின் பாதுகாப்பு உறுதி ஜனாதிபதி ரணில்
எகிப்துக்கு பறந்தார் இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எகிப்துக்கு பறந்தார் இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எகிப்துக்கு பறந்தார் இலங்கை…

Continue Reading... எகிப்துக்கு பறந்தார் இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தாய்லாந்தில் கோட்டபாய நாடு நாடாக ஓடும் பரிதாபம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தாய்லாந்தில் கோட்டபாய நாடு…

Continue Reading... தாய்லாந்தில் கோட்டபாய நாடு நாடாக ஓடும் பரிதாபம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மக்கள் கொந்தளிப்பை தணிக்க எரிபொருள் விலையை குறைக்கும் ரணில்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மக்கள் கொந்தளிப்பை தணிக்க…

Continue Reading... மக்கள் கொந்தளிப்பை தணிக்க எரிபொருள் விலையை குறைக்கும் ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ராஜபக்சாக்களுக்கு நான் நண்பன் இல்லை ரணில் கூவல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ராஜபக்சாக்களுக்கு நான் நண்பன்…

Continue Reading... ராஜபக்சாக்களுக்கு நான் நண்பன் இல்லை ரணில் கூவல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்ரமசிங்க பதவிப்பிரமாணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்ரமசிங்க…

Continue Reading... ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்ரமசிங்க பதவிப்பிரமாணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணிலுக்கு ஒட்டு போட்டவர்களும் ரணிலும் வீட்டுக்கு செல்வார் மக்கள்அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரணிலுக்கு ஒட்டு போட்டவர்களும்…

Continue Reading... ரணிலுக்கு ஒட்டு போட்டவர்களும் ரணிலும் வீட்டுக்கு செல்வார் மக்கள்அறிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணில் ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் தள்ளாடும் புதிய அரசு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரணில் ஆட்சிக்கு எதிராக…

Continue Reading... ரணில் ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் தள்ளாடும் புதிய அரசு