சூரிய சக்தியில் இயங்கும் மீன்பிடி படகு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

4 இலங்கையர்கள் இந்தியாவில் தஞ்சம்

,

Continue Reading... 4 இலங்கையர்கள் இந்தியாவில் தஞ்சம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையர்கள்.. ஆய்வொன்றில் வெளியான அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்.!!

,

Continue Reading... மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையர்கள்.. ஆய்வொன்றில் வெளியான அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்.!!
துருக்கி நில நடுக்கத்தில் சிக்கிய இலங்கையர்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

துருக்கி நில நடுக்கத்தில் சிக்கிய இலங்கையர்கள்

,

Continue Reading... துருக்கி நில நடுக்கத்தில் சிக்கிய இலங்கையர்கள்
குவைத் எல்லையில் அடைத்து வைக்க பட்ட இலங்கையர்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

குவைத் எல்லையில் அடைத்து வைக்க பட்ட இலங்கையர்கள்

,

Continue Reading... குவைத் எல்லையில் அடைத்து வைக்க பட்ட இலங்கையர்கள்
10 இலங்கையர்கள் தனுஷ்கோடியில் தஞ்சம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

10 இலங்கையர்கள் தனுஷ்கோடியில் தஞ்சம்

,

Continue Reading... 10 இலங்கையர்கள் தனுஷ்கோடியில் தஞ்சம்
இலங்கையர்கள் 12 பேர் சர்வதேச பொலிஸ் சிவப்பு பட்டியலில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

இலங்கையர்கள் 12 பேர் சர்வதேச பொலிஸ் சிவப்பு பட்டியலில்

இலங்கையர்கள் 12 பேர் சர்வதேச பொலிஸ் சிவப்பு பட்டியலில் இலங்கையை சேர்ந்த 12…

Continue Reading... இலங்கையர்கள் 12 பேர் சர்வதேச பொலிஸ் சிவப்பு பட்டியலில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

ரசிய படையில் சிக்கிய இலங்கையர்கள் நிகம் பிடுங்க பட்டு வதை

ரசிய படையில் சிக்கிய இலங்கையர்கள் நிகம் பிடுங்க பட்டு வதை உக்கிரேன் ரஷ்ய…

Continue Reading... ரசிய படையில் சிக்கிய இலங்கையர்கள் நிகம் பிடுங்க பட்டு வதை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

கனடா செல்ல முயன்ற 11 இலங்கையர்கள் கேரளாவில் கைது

கனடா செல்ல முயன்ற 11 இலங்கையர்கள் கேரளாவில் கைது கனடா செல்ல முயன்ற…

Continue Reading... கனடா செல்ல முயன்ற 11 இலங்கையர்கள் கேரளாவில் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை பறித்த இந்தியா

இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை பறித்த இந்தியா இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை…

Continue Reading... இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை பறித்த இந்தியா
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

இலங்கையர்கள் 15 பேரை நாடு கடத்திய அவுஸ்ரேலியா

இலங்கையர்கள் 15 பேரை நாடு கடத்திய அவுஸ்ரேலியா இலங்கையில் இருந்து கடல் வழியாக…

Continue Reading... இலங்கையர்கள் 15 பேரை நாடு கடத்திய அவுஸ்ரேலியா