வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு
Posted in Technology தொழில்நுட்பம் உலக செய்திகள்

வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் News Live Updated வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது…

Continue Reading... வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு
வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு
Posted in Technology தொழில்நுட்பம்

Whatsapp is not allowing screenshots anymore Shocking news

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் News Live Updated WhatsApp is not allowing…

Continue Reading... Whatsapp is not allowing screenshots anymore Shocking news
What is a Tesla Mobile Phone
Posted in Technology தொழில்நுட்பம்

What is a Tesla Mobile Phone

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் News Live Updated What is a Tesla…

Continue Reading... What is a Tesla Mobile Phone