வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு
Posted in Technology தொழில்நுட்பம் உலக செய்திகள்

வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு

வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு உலகில் அதிக பாவனையில் உள்ள வாட்சாப்…

Continue Reading... வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு
வாட்சாப் பயன்படுத்து வோருக்கு வருகிறது ஆப்பு
Posted in Technology தொழில்நுட்பம்

Whatsapp is not allowing screenshots anymore Shocking news

WhatsApp is not allowing screenshots anymore Shocking news Whatsapp‘ Screenshots…

Continue Reading... Whatsapp is not allowing screenshots anymore Shocking news
What is a Tesla Mobile Phone
Posted in Technology தொழில்நுட்பம்

What is a Tesla Mobile Phone

What is a Tesla Mobile Phone The Tesla Phone is…

Continue Reading... What is a Tesla Mobile Phone