தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்

,

Continue Reading... தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்
ரஷ்யா கைப்பற்றிய உக்ரைன் பகுதிக்குள் 800.000 ரஷ்யர்கள் குடியேற்றம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா கைப்பற்றிய உக்ரைன் பகுதிக்குள் 800.000 ரஷ்யர்கள் குடியேற்றம்

,

Continue Reading... ரஷ்யா கைப்பற்றிய உக்ரைன் பகுதிக்குள் 800.000 ரஷ்யர்கள் குடியேற்றம்
எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்

,

Continue Reading... எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்
ரஷ்யா கடற்படை கிரிமியாவில் இருந்து விலகல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா கடற்படை கிரிமியாவில் இருந்து விலகல்

,

Continue Reading... ரஷ்யா கடற்படை கிரிமியாவில் இருந்து விலகல்
உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

உக்ரைனை நொறுக்கும் ஈரான் ஏவுகணைகள்|ஈரானால் பதட்டத்தில் உக்ரைன்|russia ukraine news|russia missile strike ukraine

,

Continue Reading... உக்ரைனை நொறுக்கும் ஈரான் ஏவுகணைகள்|ஈரானால் பதட்டத்தில் உக்ரைன்|russia ukraine news|russia missile strike ukraine
உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்

.

Continue Reading... உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்
ரஷ்யாவில் இருந்து 11 வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஓட்டம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யாவில் இருந்து 11 வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஓட்டம்

,

Continue Reading... ரஷ்யாவில் இருந்து 11 வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஓட்டம்
கடும் விமான தாக்குதல் திணறும் உக்ரைன் இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

கடும் விமான தாக்குதல் திணறும் உக்ரைன் இராணுவம்

,

Continue Reading... கடும் விமான தாக்குதல் திணறும் உக்ரைன் இராணுவம்
அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா|வெடித்து சிதறும் உக்ரைன் முகாம்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா|வெடித்து சிதறும் உக்ரைன் முகாம்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|

,

Continue Reading... அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா|வெடித்து சிதறும் உக்ரைன் முகாம்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|
தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |

,

Continue Reading... தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |
ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் தப்பிய ரஷ்யா|திணறும் உக்ரைன்|
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் தப்பிய ரஷ்யா|திணறும் உக்ரைன்|

,

Continue Reading... ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் தப்பிய ரஷ்யா|திணறும் உக்ரைன்|
கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்

,

Continue Reading... கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்
குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்

,

Continue Reading... குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்
இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்

,

Continue Reading... சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
ஈரான் ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை| உக்ரைனை அலறவிட்ட ஈரான்|
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ஈரான் ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை| உக்ரைனை அலறவிட்ட ஈரான்|

,

Continue Reading... ஈரான் ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை| உக்ரைனை அலறவிட்ட ஈரான்|
ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|

,

Continue Reading... ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்
உக்ரைன் சிறையில் ரஷ்யா சிப்பாய் காதலி
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

உக்ரைன் சிறையில் ரஷ்யா சிப்பாய் காதலி

,

Continue Reading... உக்ரைன் சிறையில் ரஷ்யா சிப்பாய் காதலி
ரஷ்யாவை தாக்குங்கள் ஜெர்மன் வழங்கிய உத்தரவு
Posted in உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யாவை தாக்குங்கள் ஜெர்மன் வழங்கிய உத்தரவு

,

Continue Reading... ரஷ்யாவை தாக்குங்கள் ஜெர்மன் வழங்கிய உத்தரவு