எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்

,

Continue Reading... எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்
ரஷ்யா கடற்படை கிரிமியாவில் இருந்து விலகல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா கடற்படை கிரிமியாவில் இருந்து விலகல்

,

Continue Reading... ரஷ்யா கடற்படை கிரிமியாவில் இருந்து விலகல்
உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

உக்ரைனை நொறுக்கும் ஈரான் ஏவுகணைகள்|ஈரானால் பதட்டத்தில் உக்ரைன்|russia ukraine news|russia missile strike ukraine

,

Continue Reading... உக்ரைனை நொறுக்கும் ஈரான் ஏவுகணைகள்|ஈரானால் பதட்டத்தில் உக்ரைன்|russia ukraine news|russia missile strike ukraine
உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்

.

Continue Reading... உக்ரைனை போட்டு தாக்க நுழைந்த வடகொரியா ஆயுதங்கள்
ரஷ்யாவில் இருந்து 11 வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஓட்டம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யாவில் இருந்து 11 வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஓட்டம்

,

Continue Reading... ரஷ்யாவில் இருந்து 11 வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் ஓட்டம்
கடும் விமான தாக்குதல் திணறும் உக்ரைன் இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

கடும் விமான தாக்குதல் திணறும் உக்ரைன் இராணுவம்

,

Continue Reading... கடும் விமான தாக்குதல் திணறும் உக்ரைன் இராணுவம்
அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா|வெடித்து சிதறும் உக்ரைன் முகாம்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா|வெடித்து சிதறும் உக்ரைன் முகாம்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|

,

Continue Reading... அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா|வெடித்து சிதறும் உக்ரைன் முகாம்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|
தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |

,

Continue Reading... தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |
ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் தப்பிய ரஷ்யா|திணறும் உக்ரைன்|
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் தப்பிய ரஷ்யா|திணறும் உக்ரைன்|

,

Continue Reading... ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் தப்பிய ரஷ்யா|திணறும் உக்ரைன்|
கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்

,

Continue Reading... கொத்தாக வீழ்த்த பட்ட 29 விமானங்கள்|எரியும் இராணுவ முகாம்கள்
குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்

,

Continue Reading... குவிக்க படும் நவீன ஆயுதங்கள் | பதட்டமாகும் போர்க்களம்
இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்

,

Continue Reading... சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
ஈரான் ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை| உக்ரைனை அலறவிட்ட ஈரான்|
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ஈரான் ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை| உக்ரைனை அலறவிட்ட ஈரான்|

,

Continue Reading... ஈரான் ஏவுகணைகள் ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை| உக்ரைனை அலறவிட்ட ஈரான்|
ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|

,

Continue Reading... ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர் விமான படை அழிப்பு எரியும் விமானங்கள்
உக்ரைன் சிறையில் ரஷ்யா சிப்பாய் காதலி
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

உக்ரைன் சிறையில் ரஷ்யா சிப்பாய் காதலி

,

Continue Reading... உக்ரைன் சிறையில் ரஷ்யா சிப்பாய் காதலி
ரஷ்யாவை தாக்குங்கள் ஜெர்மன் வழங்கிய உத்தரவு
Posted in உலக செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யாவை தாக்குங்கள் ஜெர்மன் வழங்கிய உத்தரவு

,

Continue Reading... ரஷ்யாவை தாக்குங்கள் ஜெர்மன் வழங்கிய உத்தரவு
எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்

,

Continue Reading... எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்
ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்