ஏன் துரோகம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஏன் துரோகம் செய்தாய் …?

ஏன் துரோகம் செய்தாய் …? சொந்தம் என்று சொல்லநீயும் எனக்கு இல்லபந்த பாசம்…

Continue Reading... ஏன் துரோகம் செய்தாய் …?
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை ஏன் கைது செய்தாய் …?

என்னை ஏன் கைது செய்தாய் …? அலை வீசும் கடலா நீஅதில் ஓடும்…

Continue Reading... என்னை ஏன் கைது செய்தாய் …?
கலங்காதே ஓடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே ஓடு

,

Continue Reading... கலங்காதே ஓடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இறந்து விடு ….!

இன்றே இறந்து விடு ….! குண்டு வீசி குருதி குடித்தாய்குரல் வளை நடுங்கிறதா…

Continue Reading... இன்றே இறந்து விடு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீ எனக்கு வேண்டாம் …!

நீ எனக்கு வேண்டாம் …! கொரனோ காதலா ..? – என்னைகொன்று போக…

Continue Reading... நீ எனக்கு வேண்டாம் …!
Posted in அதிக பார்வை இலங்கை செய்திகள்

நான் சொன்னது சரியே -கதிர்காமரின் உறவினர் சுமந்திரன் இறுமாப்பு – கொதிப்பில் தமிழர்கள்

நான் சொன்னது சரியே -கதிர்காமரின் உறவினர் சுமந்திரன் இறுமாப்பு – கொதிப்பில் தமிழர்கள்…

Continue Reading... நான் சொன்னது சரியே -கதிர்காமரின் உறவினர் சுமந்திரன் இறுமாப்பு – கொதிப்பில் தமிழர்கள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கறுப்பு நாள் …

கறுப்பு நாள் … நிலம் பிடித்து குழியெடுத்து நீண்டு போரு செய்தாய் ……

Continue Reading... கறுப்பு நாள் …
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறந்தேன் ஓடிவிடு …!

உன்னை மறந்தேன் ஓடிவிடு …! பள்ளி வந்த பருவத்திலபார்த்த உந்தன் பூ முகத்தை…

Continue Reading... உன்னை மறந்தேன் ஓடிவிடு …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறக்க என் செய்ய …?

உன்னை மறக்க என் செய்ய …? உன் பாடல் நான் கேட்டு ஆடவா…

Continue Reading... உன்னை மறக்க என் செய்ய …?
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இது தான் என் காதல்

இது தான் என் காதல் உன் மேலே எனக்கென்ன கோபம்..? – நிலைஉணராமல்…

Continue Reading... இது தான் என் காதல்