அதிர்ச்சி சற்றுமுன் வெளியேறிய வைத்தியர் கண்ணீருடன் விடைபெற்றார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அதிர்ச்சி சற்றுமுன் வெளியேறிய வைத்தியர் கண்ணீருடன் விடைபெற்றார்

,

Continue Reading... அதிர்ச்சி சற்றுமுன் வெளியேறிய வைத்தியர் கண்ணீருடன் விடைபெற்றார்
எரிந்த வீடு கண்ணீரில் குடும்பம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எரிந்த வீடு கண்ணீரில் குடும்பம்

,

Continue Reading... எரிந்த வீடு கண்ணீரில் குடும்பம்
இஸ்ரேல் பெண் கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இஸ்ரேல் பெண் கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் பெண் கண்டுபிடிப்பு
ரஷ்யாவை கண்காணித்த அமெரிக்கா விமானங்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவை கண்காணித்த அமெரிக்கா விமானங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யாவை கண்காணித்த அமெரிக்கா விமானங்கள்
பொலிசார் கண்ணீர்புகை தாக்குதல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பொலிசார் கண்ணீர்புகை தாக்குதல்

,

Continue Reading... பொலிசார் கண்ணீர்புகை தாக்குதல்
முட்டை கண்ணு பார்வை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முட்டை கண்ணு பார்வை

,

Continue Reading... முட்டை கண்ணு பார்வை
கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் கண்ணிவெடி
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உக்ரைன் உலக செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் கண்ணிவெடி

,

Continue Reading... கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் கண்ணிவெடி
கிணற்றில் இருந்து சடலமொன்று கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கிணற்றில் இருந்து சடலமொன்று கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... கிணற்றில் இருந்து சடலமொன்று கண்டுபிடிப்பு
வாங்கிய பாணில் கண்ணாடி துண்டு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வாங்கிய பாணில் கண்ணாடி துண்டு

,

Continue Reading... வாங்கிய பாணில் கண்ணாடி துண்டு
கண்டு பிடிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சடலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கண்டு பிடிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சடலம்

,

Continue Reading... கண்டு பிடிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சடலம்
கண்டியில் ஆசிரியர் ஒருவர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கண்டியில் ஆசிரியர் ஒருவர் கைது

,

Continue Reading... கண்டியில் ஆசிரியர் ஒருவர் கைது
இஸ்ரேல் கண்காணிப்பு உளவு தளம் மீது தாக்குதல்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் கண்காணிப்பு உளவு தளம் மீது தாக்குதல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் கண்காணிப்பு உளவு தளம் மீது தாக்குதல்
பாழடைந்த வீட்டில் சடலம் கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பாழடைந்த வீட்டில் சடலம் கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... பாழடைந்த வீட்டில் சடலம் கண்டுபிடிப்பு
மனித சடலம் வெட்டுகாயங்களுடன் கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மனித சடலம் வெட்டுகாயங்களுடன் கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... மனித சடலம் வெட்டுகாயங்களுடன் கண்டுபிடிப்பு
மனித எலும்புகூடு கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மனித எலும்புகூடு கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... மனித எலும்புகூடு கண்டுபிடிப்பு
மனித புதைகுழி கண்டு பிடிப்பு
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

மனித புதைகுழி கண்டு பிடிப்பு

,

Continue Reading... மனித புதைகுழி கண்டு பிடிப்பு
கறுப்பாடுகளை கண்டறிய ஈரான் வேட்டை
Posted in Uncategorized

கறுப்பாடுகளை கண்டறிய ஈரான் வேட்டை

,

Continue Reading... கறுப்பாடுகளை கண்டறிய ஈரான் வேட்டை
இஸ்ரேல் கண்காணிப்பு முகாம் சிதறியது எரியும் ஏவுகணை கப்பல்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் கண்காணிப்பு முகாம் சிதறியது எரியும் ஏவுகணை கப்பல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் கண்காணிப்பு முகாம் சிதறியது எரியும் ஏவுகணை கப்பல்
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் சடலம் ஒன்று கண்டெடுப்பு

,

Continue Reading... சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் சடலம் ஒன்று கண்டெடுப்பு
வீரப்பனை நினைத்து அழுத்த மகள் கண்ணீர் பேட்டி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வீரப்பனை நினைத்து அழுத மகள் கண்ணீர் பேட்டி

,

Continue Reading... வீரப்பனை நினைத்து அழுத மகள் கண்ணீர் பேட்டி