வாட்சாப்பில் செய்திகளை எடிட் செய்ய அனுமதி குசியில் பயனாளர்கள்

வாட்சாப்பில் செய்திகளை எடிட் செய்ய அனுமதி குசியில் பயனாளர்கள்
Spread the love

வாட்சாப்பில் செய்திகளை எடிட் செய்ய அனுமதி குசியில் பயனாளர்கள்

வாட்ஸாப் செய்திகளை பயனாளர்கள் எடிட்டிங் ,செய்திடும் திருத்தம் செய்திடும்
ஆப்ஷனை இப்பொழுது வாட்ஸாப் பயனாளர்களுக்கு வழங்குகிறது .

ஆனால் இதில் என்ன ஒரு கடினமான காரியம் என்றால் ,நீங்கள்
தகவலை பகிர்ந்து ,பதின் ஐந்து நிமிடத்தில் அதனை எடிட்டிங் செய்ய ,
வேண்டும் அந்த 15 நிமிடம் கழிந்தால்

வாட்சாப்பில் செய்திகளை எடிட் செய்ய அனுமதி குசியில் பயனாளர்கள்
அதன் பின்னர் அதனை திருத்தும் செய்திட முடியாடியது என வாட்ஸாப் தெரிவித்துள்ளது .

இதுவே தாராளமாக போதும் என்பதை போல பயனாளர்கள் குஷியில் உறைந்துள்ளனர் .

எதிர் வரும் வாரம் முதல் ,இந்த புதிய அம்சம் வாட்ஸாப் பக்கத்தில் இணைக்க படுகிறது .
இது வாட்ஸாப் பயனாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவலாக பதிய பெறுகிறது .