ரசியா 10 கப்பல்களை காவி செல்லும் ஏவுகணை சோதனை

ரசியா 10 கப்பல்களை காவி செல்லும் ஏவுகணை சோதனை

ரசியா 10 கப்பல்களை காவி செல்லும் ஏவுகணை சோதனை

ரசியா 10 கப்பல் எடையை காவி சென்று தாக்கும் சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணையை சோதனை செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது .

இந்த ஏவுகணையானது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை என்பதுடன் ,இந்த ஏவுகணையை 10 கப்பல் எடையை காவி செல்ல முடியும் என்கின்ற செய்தி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

காணொளியை முழுமையாகி பார்க்க