சிறிய முதலீட்டில் பெரும் இலாபம் – எப்படி சாத்தியம் இதை பாருங்க video

Spread the love

சிறிய முதலீட்டில் பெரும் இலாபம் – எப்படி சாத்தியம் இதை பாருங்க video

நேற்று 19-11-2021 வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற பங்குசந்தை நாணயமாற்றில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு

நேரலை ட்ரேடிங்


காட்சிகள் ,இவை ,சிறு முதலீட்டுடன் ஒரே சாட்டுக்குள் நின்றவாறு எவ்விதம் இவ்வாறு வெல்வது

என்கின்ற விதிகளின் கீழான செயல் நகர்வின் வெளிப்பட்ட்டு தன்மை இதுவாகும்

நீங்களும் முயன்று பார்த்து வெற்றி பெறுங்கள்

    Leave a Reply