புலிகள் ஒழுக்கமான அமைப்பு சிங்கள எம்பி புகழாரம்

புலிகள் ஒழுக்கமான அமைப்பு சிங்கள எம்பி புகழாரம்
Spread the love

புலிகள் ஒழுக்கமான அமைப்பு சிங்கள எம்பி புகழாரம்

இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைக்கு போராடிய தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு ஒழுக்கமான அமைப்பு .

அந்த அமைப்பு ரவுடிசம் செய்யவில்லை ,கொள்ளையடிக்கவில்லை .காதல் வாய்ப்படவில்லை ,மேலும் மக்கள் ஒழுக்கத்தில் சிறந்த அமைப்பாக புலிகள் அமைப்பு விளங்கினார்கள் என திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் .

இவரது கூற்றுக்கு கூட்டமைப்பின் பாரளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்து .அந்த கருத்தை வரவேற்றுள்ளார் .