இலங்கையில் புதிய கொரனோ நோய் ஒருவர் பாதிப்பு

Spread the love

இலங்கையில் புதிய கொரனோ நோய் ஒருவர் பாதிப்பு

இலங்கையில் புதிதாக பரவி வரும் ஒமிக்ரோன் வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகி


ஒருவர் பாதிக்க பட்டுள்ள்ளார் , மேலும் இந்த நோயானது பரவாமல் தடுக்க பல நடவடிக்கைகள்

மேற்கொள்ள பட்டு வருவதாக தெரிவிக்க படுகிறது


உலக நாடுகளில் இந்த நோயானது வேகமாக பரவி வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply