பிரிட்டனில் 168 பேர் ஒரே பகுதியில் லொத்தரியில் வென்றது எப்படி ..?

வு குறிப்புகள்
Spread the love

பிரிட்டனில் அதிகம் லொத்தரியில் வென்ற மாவட்டம் எது தெரியுமா .? உள்ளே விபரம்

பிரிட்டனில்; 1994 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்க பட்ட லொத்தர் சபை தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறது , இந்த லொத்தரியில் அதிகம் வென்ற மாவட்டமாக Birmingham பகுதி உள்ளது ,இங்கு சுமார் 168 பேர் வற்றி பெற்றுள்ளனர்

National Lottery.

இந்த தகவலில் லண்டன் பகுதியில் வென்றதாக காண்பிக்க படவில்லை ,வெள்ளையர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள் மீதே இவை திட்டமிடப்பட்டு வீழ்த்த பட்டு வருவதை இந்த புள்ளிவிபரங்கள் காண்பிப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது

Leave a Reply