தையிட்டி விகாரை இரகசியமாக திறந்துவைப்பு

தையிட்டி விகாரை இரகசியமாக திறந்துவைப்பு
Spread the love

தையிட்டி விகாரை இரகசியமாக திறந்துவைப்பு

சர்ச்சைக்குரிய தையிட்டி விகாரை இன்று (25) காலை 5.30 மணிக்கு திறந்துவைக்கப்பட்டது.

இரகசியமாக தென்னிலங்கையில் இருந்து அழைத்துவரப்பட்ட மக்களின் பங்குபற்றலுடன் தையிட்டி விகாரை திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.