டுவிட்டர் 3 மாததில் 513 மில்லியன் இலாபம்

Spread the love

டுவிட்டர் 3 மாததில் 513 மில்லியன் இலாபம்

உலகின் முதல்தர யாம்பவான்கள் அதிகம் அங்கம் வகிக்கும் சமுக வலைத்தளமாக விளங்கி


வருவது டுவிட்டர் ஆகும், இதன் முதல் காலாண்டு ( குவாட்டர் ) பகுதியில் அதன் வருமானம் 513 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது


இதற்கு கரணம் செல்வந்தர் Elon Musk இந்த குழுமத்தின் அதிக பங்குகளை வாங்கியமையே

தற்போது அவரே இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளராக வரவுள்ளார் ,அதன் பின்னர் மேலும் இதன் பங்குகள்


அதிகம் உச்சத்தை தொடும் என் ஏதிர் பார்க்க படுகிறது

    Leave a Reply