சீமான் மதன் கவுரி நேரடி சந்திப்பு Seeman X Madan Gowri

சீமான் மதன் கவுரி நேரடி சந்திப்பு Seeman X Madan Gowri
Spread the love

சீமான் மதன் கவுரி நேரடி சந்திப்பு Seeman X Madan Gowri

சீமான் மதன் கவுரி நேரடி சந்திப்பு சீமான் மதன் கவுரி நேரடி சந்திப்பு ,Seeman X Madan Gowri,நாம் தமிழர் கட்சியின் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் யூடுப்பர் மதன் கவுரி அவர்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார்

சீமான் அவர்கள் தான் எவ்வாறு கட்சியை ஆரம்பித்தேன் ,அதனால் ஏற்பட்ட மாற்றம்,எனது இலக்கு என்ன என்பதை மதன் கவுரிக்கு தெரிவித்துள்ளார் .

முதன் முதலாக மதன் கவுரியை சந்தித்து நாம் தமிழர் சீமான் அவர்கள் வழங்கிய பேட்டி வேற மாதிரி காண்பிக்கிறது

சீமான் மதன் கவுரி இடையில் இடம்பெற்ற இந்த பேச்சை இப்பொழுது பாருங்கள் ,

வீடியோ