கொரனோ ஊசி செலுத்த களத்தில் இறக்க பட்ட இராணுவம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

கொரனோ ஊசி செலுத்த களத்தில் இறக்க பட்ட இராணுவம்

பிரிட்டனில் புதிதாக பரவி வரும் ஒமிக்ரோன் நோயின் தாக்கத்தை கட்டு படுத்தும் முகமாக அதன்

சோதனையை நடத்திட Dartford and Maidstone பகுதியில் பிரிட்டன் இராணுவத்தினர் களத்தில் இறக்கிவிட பட்டுள்ளனர்

கடந்த தினம் அடு ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் மக்கள் அளவில் பாதிக்க பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க

பட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply