எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் தப்பி ஓடும் மக்கள்

எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் தப்பி ஓடும் மக்கள்
Spread the love

எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் தப்பி ஓடும் மக்கள்

வெடித்த கடும் யுத்தம் ,மருத்துவமனைகள் மீது ரஷ்ய தாக்குதல்