உக்ரைன் படைகள் வசம் முக்கிய பகுதிகள் வீழ்ந்தன

உக்ரைன் படைகள் வசம் முக்கிய பகுதிகள் வீழ்ந்தன
Spread the love

உக்ரைன் படைகள் வசம் முக்கிய பகுதிகள் வீழ்ந்தன

கடந்த தினம் மாலை நிலவரப்படி, உக்ரேனியப் படைகள் பாக்முட்டின் தென்மேற்கை ,தமது கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது என அறிவித்துள்ளது ,
மற்றும் நகரத்தைச் சுற்றியுள்ள சில பகுதிகளில் தம் வசமாகும் தாக்குதல் தொடர்ந்த வண்ணம்உள்ளதாக அறிவித்தியுள்ளது

ரஷ்யா தனது துணை படைகளை பாக்முட்டில் நிலைநிறுத்தியது ,
ஆனால் உக்ரேனிய ஆயுதப்படைகள் ,அனைத்து ரஷ்ய தாக்குதல்களையும் ,
வெற்றிகரமாக முறியடித்தன.

ரஷ்ய துருப்புக்கள் பாக்முட்டின் வடக்கு புறநகரில் உக்ரேனியப் படைகளைத் தாக்கின;அந்த தாக்குதல்கள் தோல்வியடைந்தன.
உக்ரேனியப் படைகள் பாக்முட் போர்முனையின் ,
சில பகுதிகளில் 500 மீட்டர்கள் வரை முன்னேறின.

உக்ரைன் படைகள் வசம் முக்கிய பகுதிகள் வீழ்ந்தன

பக்முட்டின் தெற்கு புறநகர்ப் பகுதியிலும் கடுமையான சண்டைநடந்து வருகிறது ,ரஷ்யப் படைகள் தாங்கள் இழந்த பிரதேசங்களை மீண்டும் ,
கைப்பற்றும் முயற்சியில் தாக்குதலைத் தொடர்ந்தன,

ஆனால் அவர்களின் இலக்குகளை அடைய முடியவில்லை.
உக்ரேனியப் படைகள் இந்தப் பகுதியில் ஒரு கிலோமீட்டர் வரை முன்னேறின,
பாதுகாப்பை பல படுத்தி வருவதாகும் தமக்கு கிடைக்க மிக பெரும் வெற்றிக்கு இதுவென முழங்கியுள்ளது .

மீட்க பட்ட பகுதியில் பாதுகாப்பை பல படுத்தி வருகிறோம் ,
நமக்கு கிடைத்த மிக பெரும் வெற்றிக்கு இதுவென முழங்கியுள்ளது .