இன்றைய பொழுதின் என் நிகழ்வு …!

Spread the love

இன்றைய பொழுதின் என் நிகழ்வு …!

சின்ன சின்ன ஆசை
சிரித்து பேச ஆசை
சின்ன அலை மோத
சிரித்து இரசிக்க ஆசை

மெல்ல வந்து காற்று
மேனி தழுவ பிடிக்கும்
மெலிந்த உடல் நாளும்
மேனி தாங்க பிடிக்கும்

அந்தி வானம் மெல்ல
அருகில் வந்தால் பிடிக்கும்
அந்த வேளை மஞ்சம்
அதில் உறங்க பிடிக்கும்

கண்கள் மூடி உறங்க
கனவு வந்தால் பிடிக்கும்
கண்ட கனவு நினைவில்
கலையா இருந்தால் பிடிக்கும்

போர்வைக் குள்ளே உடலை
புதைத்து உறங்க பிடிக்கும்
மோகம் ஏறி வந்தால்
மோதி உறங்க பிடிக்கும்

எட்டு மணி உறக்கம்
எட்டி முடிந்தால் பிடிக்கும்
எழுவான் காலை விடிந்தால் – விழி
எழுந்து திறக்க பிடிக்கும் …!

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
ஆக்கம் 05-03-2022

Leave a Reply