அமெரிக்கா இராணுவம் மீது தாக்குதல் சிதறிய கவச வண்டிகள்

Spread the love

அமெரிக்கா இராணுவம் மீது தாக்குதல் சிதறிய கவச வண்டிகள்

அமெரிக்கா இராணுவத்தின் வாகன தொடரணி ஒன்று ஈராக்கின் Babylon.பகுதி வழியாக சென்று கொண்டிருந்த பொழுது தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்க பட்டுள்ளது

இதில் இரண்டு கவச வண்டிகள் சேதமடைந்துள்ளன ,இந்த வாகன தொடரணி

எண்ணெய் திருடி செல்லும் டாங்கிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கவும் அணியினர் என தெரிவிக்க படுகிறது

அவ்விதமான இந்த அணியினர் மீதே தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

    Leave a Reply