Posted in உலக செய்திகள் கனடா செய்திகள்

கனடாவில் 15வயது சிறுவன் சுட்டு கொலை – தொடரும் கொலைகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கனடாவில் 15வயது சிறுவன்…

Continue Reading... கனடாவில் 15வயது சிறுவன் சுட்டு கொலை – தொடரும் கொலைகள்
Posted in உளவு செய்திகள்

துருக்கியின் 24 விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய ரசிய ஏவுகணைகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துருக்கியின் 24 விமானங்களை…

Continue Reading... துருக்கியின் 24 விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய ரசிய ஏவுகணைகள்
Posted in முக்கிய செய்திகள்

உக்கிரேன் விமானம் சுட்டு வீழ்த்திய குழுவினர் கைது -மரண தண்டனை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் விமானம் சுட்டு…

Continue Reading... உக்கிரேன் விமானம் சுட்டு வீழ்த்திய குழுவினர் கைது -மரண தண்டனை