இந்தியத் துணைத் தூதுவருடன் சிறிதரன் சந்திப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியத் துணைத் தூதுவருடன் சிறிதரன் சந்திப்பு

,

Continue Reading... இந்தியத் துணைத் தூதுவருடன் சிறிதரன் சந்திப்பு
தமிழரசு கட்சிக்குள் குழப்பம் குத்து வெட்டு ஆரம்பம் பறிபோகும் சிறிதரன் தலைவர் பதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழரசு கட்சிக்குள் குழப்பம் குத்து வெட்டு ஆரம்பம் பறிபோகும் சிறிதரன் தலைவர் பதவி

,

Continue Reading... தமிழரசு கட்சிக்குள் குழப்பம் குத்து வெட்டு ஆரம்பம் பறிபோகும் சிறிதரன் தலைவர் பதவி
தமிழர்களை ரணில் விக்கிரமசிங்கா சிறிதரன் காட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவராக சிறிதரன் நியமனம்

,

Continue Reading... இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவராக சிறிதரன் நியமனம்
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக சிறிதரன்|தடுக்கும் சுமந்திரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக சிறிதரன்|தடுக்கும் சுமந்திரன்

,

Continue Reading... தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக சிறிதரன்|தடுக்கும் சுமந்திரன்
தமிழர்களை ரணில் விக்கிரமசிங்கா சிறிதரன் காட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழர்களை ரணில் விக்கிரமசிங்கா ஏமாற்றுகிறார் சிறிதரன் காட்டம்

,

Continue Reading... தமிழர்களை ரணில் விக்கிரமசிங்கா ஏமாற்றுகிறார் சிறிதரன் காட்டம்
சிறிதரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையை சர்வதேச நீதிமன்றில் நிறுத்த வேண்டும் எம்பி சிறிதரன் முழக்கம்

,

Continue Reading... இலங்கையை சர்வதேச நீதிமன்றில் நிறுத்த வேண்டும் எம்பி சிறிதரன் முழக்கம்
சிறிதரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழ் மக்கள் எதிரானவர்கள் அல்ல

,

Continue Reading... தமிழ் மக்கள் எதிரானவர்கள் அல்ல
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இனப்பிரச்சனை தீர்வு தொடர்பில் ரணிலுடன் பேச கூட்டமைப்பு தயார் சிறிதரன் எம்பி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இனப்பிரச்சனை தீர்வு தொடர்பில்…

Continue Reading... இனப்பிரச்சனை தீர்வு தொடர்பில் ரணிலுடன் பேச கூட்டமைப்பு தயார் சிறிதரன் எம்பி
சிறிதரன்
Posted in Uncategorized

துப்பாக்கி முனையில் சிந்திக்கின்ற கோட்டா – பொங்கிய சிறிதரன் video

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துப்பாக்கி முனையில் சிந்திக்கின்ற…

Continue Reading... துப்பாக்கி முனையில் சிந்திக்கின்ற கோட்டா – பொங்கிய சிறிதரன் video
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாவீரர் நாளினை மதிக்காத வரை – இலங்கையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படாது-சிறிதரன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மாவீரர் நாளினை மதிக்காத…

Continue Reading... மாவீரர் நாளினை மதிக்காத வரை – இலங்கையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படாது-சிறிதரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோட்டபாய ஒரு முட்டாள் – முழங்கிய சிறிதரன் எம்பி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோட்டபாய ஒரு முட்டாள்…

Continue Reading... கோட்டபாய ஒரு முட்டாள் – முழங்கிய சிறிதரன் எம்பி
Posted in Uncategorized

இலங்கை அரசாங்கத்தின் வக்கிர எண்ணங்கள் நாட்டை உருப்படவிடாது! சிறி எம்பி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை அரசாங்கத்தின் வக்கிர…

Continue Reading... இலங்கை அரசாங்கத்தின் வக்கிர எண்ணங்கள் நாட்டை உருப்படவிடாது! சிறி எம்பி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையை சர்வதேச நீதிமன்றில் நிறுத்த வேண்டும் – சிறிதரன் பாய்ச்சல் video

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையை சர்வதேச நீதிமன்றில்…

Continue Reading... இலங்கையை சர்வதேச நீதிமன்றில் நிறுத்த வேண்டும் – சிறிதரன் பாய்ச்சல் video
Posted in இலங்கை செய்திகள்

போருக்கு நிதி ஒதுக்கிய கோட்டா அரசு – உறுமிய சிறிதரன் வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக போருக்கு நிதி ஒதுக்கிய…

Continue Reading... போருக்கு நிதி ஒதுக்கிய கோட்டா அரசு – உறுமிய சிறிதரன் வீடியோ
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாவீரர் நாள் நடக்கும் – சிறிதரன் முழக்கம் = வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மாவீரர் நாள் நடக்கும்…

Continue Reading... மாவீரர் நாள் நடக்கும் – சிறிதரன் முழக்கம் = வீடியோ
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிறிதரன் விடுத்த முக்கிய வேண்டுதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிறிதரன் விடுத்த முக்கிய…

Continue Reading... சிறிதரன் விடுத்த முக்கிய வேண்டுதல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழ் மக்களின் வாழ்வு கேள்வி குறியாக்க பட்டுள்ளது – சிறிதரன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழ் மக்களின் வாழ்வு…

Continue Reading... தமிழ் மக்களின் வாழ்வு கேள்வி குறியாக்க பட்டுள்ளது – சிறிதரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழர் பகுதிகளில் புதிய இராணுவ சோதனை சாவடிகள் – தாக்கிட முயற்சி – சிறிதரன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழர் பகுதிகளில் புதிய…

Continue Reading... தமிழர் பகுதிகளில் புதிய இராணுவ சோதனை சாவடிகள் – தாக்கிட முயற்சி – சிறிதரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாவீரர் நாளுக்கு இதுவரை இடையூறு இல்லை – சிறிதரன்

மாவீரர் நாளுக்கு இதுவரை இடையூறு இல்லை – சிறிதரன் எமது வாட்சாப்பில் இணைய…

Continue Reading... மாவீரர் நாளுக்கு இதுவரை இடையூறு இல்லை – சிறிதரன்