முட்டாள் கொள்கையால் தோற்று போன அரசுகள் - அறிவாளி தமிழ் எம்பி கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முட்டாள் கொள்கையால் தோற்று போன அரசுகள் – அறிவாளி தமிழ் எம்பி கண்டுபிடிப்பு

,

Continue Reading... முட்டாள் கொள்கையால் தோற்று போன அரசுகள் – அறிவாளி தமிழ் எம்பி கண்டுபிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இனந்தெரியாத சடலமொன்று கண்டுபிடிப்பு

இனந்தெரியாத சடலமொன்று கண்டுபிடிப்பு இலங்கை , இரத்தினபுரி – லெல்லோபிட்டிய பிரதேசத்தில் இனந்தெரியாத…

Continue Reading... இனந்தெரியாத சடலமொன்று கண்டுபிடிப்பு
Posted in Uncategorized

கோப்பி குடித்தால் ஆயூள் அதிகரிப்பு –

கோப்பி குடித்தால் ஆயூள் அதிகரிப்பு – புதிய கண்டுபிடிப்பு அமெரிக்காவில் வசிக்கும் மக்களில்…

Continue Reading... கோப்பி குடித்தால் ஆயூள் அதிகரிப்பு –
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கால்களினால் கைகளை கழுவும் இயந்திரம் கண்டு பிடிப்பு

கால்களினால் கைகளை கழுவும் இயந்திரம் கண்டு பிடிப்பு இலங்கையில் பிராவை வரும் கொரனோ…

Continue Reading... கால்களினால் கைகளை கழுவும் இயந்திரம் கண்டு பிடிப்பு
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் வீட்டுக்குள் வெடி குண்டு – சுற்றிவளைத்த பொலிஸ்

பிரிட்டனில் வீட்டுக்குள் வெடி குண்டு – சுற்றிவளைத்த பொலிஸ் பிரிட்டன் West Hill,…

Continue Reading... பிரிட்டனில் வீட்டுக்குள் வெடி குண்டு – சுற்றிவளைத்த பொலிஸ்
Posted in உலக செய்திகள்

கொரனோ தாக்குதல் 130,000 பேர் பலி -தடுப்பூசி கண்டு பிடிப்பு

கொரனோ தாக்குதல் 130,000 பேர் பலி -தடுப்பூசி கண்டு பிடிப்பு உலகம் தழுவிய…

Continue Reading... கொரனோ தாக்குதல் 130,000 பேர் பலி -தடுப்பூசி கண்டு பிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொரனோவால் இனம் காணப்பட்ட நபர் கண்டி மருத்துவ மனையில் அனுமதி

கொரனோவால் இனம் காணப்பட்ட நபர் கண்டி மருத்துவ மனையில் அனுமதி இலங்கை கண்டி…

Continue Reading... கொரனோவால் இனம் காணப்பட்ட நபர் கண்டி மருத்துவ மனையில் அனுமதி