மாரடைப்பால் இறப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாரடைப்பால் இறப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

,

Continue Reading... மாரடைப்பால் இறப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
Posted in Uncategorized

பிறப்பு இறப்பு திருமண சான்றிதழ் வழங்கல் நிறுத்தம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிறப்பு இறப்பு திருமண…

Continue Reading... பிறப்பு இறப்பு திருமண சான்றிதழ் வழங்கல் நிறுத்தம்
Posted in உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 7 லட்சம் இறப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 7…

Continue Reading... இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 7 லட்சம் இறப்பு