இரக்கம் காட்டு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இரக்கம் காட்டு

,

Continue Reading... இரக்கம் காட்டு
உன்னால் தவிக்கிறேன் ஏற்று விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் தவிக்கிறேன் ஏற்று விடு

,

Continue Reading... உன்னால் தவிக்கிறேன் ஏற்று விடு
இறக்கும் வரை மகிழ்வு கொடு|சோக கவிதை|கண்ணீர் கவிதைகள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறக்கும் வரை மகிழ்வு கொடு|சோக கவிதை|கண்ணீர் கவிதைகள்

,

Continue Reading... இறக்கும் வரை மகிழ்வு கொடு|சோக கவிதை|கண்ணீர் கவிதைகள்
எல்லாம் போச்சு ஏமாந்து போனேன்
Posted in எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ் கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எல்லாம் போச்சு ஏமாந்து போனேன்

,

Continue Reading... எல்லாம் போச்சு ஏமாந்து போனேன்
நீ வேண்டும் எனக்கு
Posted in எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ் கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீ வேண்டும் எனக்கு

,

Continue Reading... நீ வேண்டும் எனக்கு
நீயே உனக்கு துணை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீயே உனக்கு துணை

,

Continue Reading... நீயே உனக்கு துணை
மனிதம் ஒன்று வீழ்ந்தது
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மனிதம் ஒன்று வீழ்ந்தது

,

Continue Reading... மனிதம் ஒன்று வீழ்ந்தது
போர் மகளே வாழ்க
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

போர் மகளே வாழ்க

,

Continue Reading... போர் மகளே வாழ்க
ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள் கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம்

,

Continue Reading... ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம்
இறுதிவரை இவனே துணை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறுதிவரை இவனே துணை

,

Continue Reading... இறுதிவரை இவனே துணை
எதிரி நீ புரிந்து விடு
Posted in எதிரி நியூஸ் கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எதிரி நீ புரிந்து விடு

,

Continue Reading... எதிரி நீ புரிந்து விடு
என் தோழிக்கு இன்று பிறந்த நாள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என் தோழிக்கு இன்று பிறந்த நாள்

,

Continue Reading... என் தோழிக்கு இன்று பிறந்த நாள்
என்னை கூட்டி போ
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை கூட்டி போ

,

Continue Reading... என்னை கூட்டி போ
வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வா

,

Continue Reading... வா
கலங்காதே மனமே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே மனமே

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் News Live Updated கலங்காதே மனமே ஊரு விட்டு…

Continue Reading... கலங்காதே மனமே
இதயம் உன்னை தேடுதே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் உன்னை தேடுதே

,

Continue Reading... இதயம் உன்னை தேடுதே
பிரம்மனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிரம்மனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

,

Continue Reading... பிரம்மனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
வந்து விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வந்து விடு

,

Continue Reading... வந்து விடு
இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்

,

Continue Reading... இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
இன்றைய பாலஸ்தீனம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றைய பாலஸ்தீனம்

,

Continue Reading... இன்றைய பாலஸ்தீனம்