கொரோனா வைரஸ் அதிகரிப்பு அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கு பத்தாயிரம் மக்கள் பலி
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ் கொரனோ வைரஸ்

கொரோனா வைரஸ் அதிகரிப்பு அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கு பத்தாயிரம் மக்கள் பலி

,

Continue Reading... கொரோனா வைரஸ் அதிகரிப்பு அமெரிக்காவில் கொரோனாவுக்கு பத்தாயிரம் மக்கள் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ்

பிரேசிலில் கொரனோவுக்கு சிக்கி 352 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரேசிலில் கொரனோவுக்கு சிக்கி…

Continue Reading... பிரேசிலில் கொரனோவுக்கு சிக்கி 352 பேர் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி முக்கிய செய்திகள்

பிரிட்டனில் கொரனோவால் ஒரே நாளில் 367 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் கொரனோவால் ஒரே…

Continue Reading... பிரிட்டனில் கொரனோவால் ஒரே நாளில் 367 பேர் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ் முக்கிய செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 30,787 பேர் கொரனோவால் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 30,787 பேர் கொரனோவால் பாதிப்பு
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் கொரனோ நோயால் சிக்கி 601 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் கொரனோ நோயால்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் கொரனோ நோயால் சிக்கி 601 பேர் பலி
Posted in உலக செய்திகள் கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 2,450 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 2,450 பேர் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரான்ஸ் செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

கொரனோ நோயில் சிக்கி பிரிட்டனில் 586 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோ நோயில் சிக்கி…

Continue Reading... கொரனோ நோயில் சிக்கி பிரிட்டனில் 586 பேர் பலி
Posted in உலக செய்திகள் கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் 413 பேர் கொரனோவால் பலி –

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் 413 பேர்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் 413 பேர் கொரனோவால் பலி –
Posted in உலக செய்திகள் கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் 813 பேர் பலி -மேல அதிகரித்த மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் 813 பேர்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் 813 பேர் பலி -மேல அதிகரித்த மரணம்
Posted in உலக செய்திகள் கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் கொரனோவில் சிக்கி 761 பேர் பலி (உலக விபரம் உள்ளே )

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் கொரனோவில் சிக்கி…

Continue Reading... பிரிட்டனில் கொரனோவில் சிக்கி 761 பேர் பலி (உலக விபரம் உள்ளே )
Posted in உலக செய்திகள் கொரனோ வைரஸ்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 3,176 பேர் பலி -50 ஆயிரத்தால் உயிர் பலி அதிகரிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 3,176 பேர் பலி -50 ஆயிரத்தால் உயிர் பலி அதிகரிப்பு
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் 638 பேர் பலி -138,078 பேர் பாதிப்பு ( உலக கொரனோ பாதிப்பு உள் )

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் 638 பேர்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் 638 பேர் பலி -138,078 பேர் பாதிப்பு ( உலக கொரனோ பாதிப்பு உள் )
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரான்ஸ் செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 757பேர் பலி (உலக விபரம் உள்ளே )

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் கொரனோ தாக்குதலில்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் கொரனோ தாக்குதலில் சிக்கி 757பேர் பலி (உலக விபரம் உள்ளே )
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

கொரனோ கோர தாண்டவம் பிரிட்டனில் 873 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோ கோர தாண்டவம்…

Continue Reading... கொரனோ கோர தாண்டவம் பிரிட்டனில் 873 பேர் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ் முக்கிய செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 42,517 பேர் பலி – எங்கும் மரண ஓலங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் 42,517 பேர்…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் 42,517 பேர் பலி – எங்கும் மரண ஓலங்கள்
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

கொரனோ தாக்குதல் பிரிட்டனில் 450 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் கடந்த இருபத்தி…

Continue Reading... கொரனோ தாக்குதல் பிரிட்டனில் 450 பேர் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் 596 பேர் பலி -120,067 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் 596 பேர்…

Continue Reading... பிரிட்டனில் 596 பேர் பலி -120,067 பேர் பாதிப்பு
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரான்ஸ் செய்திகள்

கொரனோவின் தாக்குதலில் பிரான்சில் 642 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோவின் தாக்குதலில் பிரான்சில்…

Continue Reading... கொரனோவின் தாக்குதலில் பிரான்சில் 642 பேர் பலி
Posted in கொரனோ வைரஸ்

அமெரிக்காவில் கொரனோவால் 37 ஆயிரம் பேர் பலி-710,272 பேர் பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் கொரனோவால் 37…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் கொரனோவால் 37 ஆயிரம் பேர் பலி-710,272 பேர் பாதிப்பு
Posted in கொரனோ வைரஸ் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் 888பேர் பலி – அதிகரித்த மரணங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டனில் 888பேர் பலி…

Continue Reading... பிரிட்டனில் 888பேர் பலி – அதிகரித்த மரணங்கள்