அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்
Posted in கவிதைகள்

அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்

,

Continue Reading... அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்
உன்னால் துடிக்கிறோம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கிறோம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கிறோம்
உள்ளம் தர வா
Posted in கவிதைகள்

உள்ளம் தர வா

,

Continue Reading... உள்ளம் தர வா
உன் பார்வை போதும்
Posted in கவிதைகள்

உன் பார்வை போதும்

,

Continue Reading... உன் பார்வை போதும்
உன்னை கொஞ்சம் மாற்று
Posted in கவிதைகள்

உன்னை கொஞ்சம் மாற்று

,

Continue Reading... உன்னை கொஞ்சம் மாற்று
ஆர தழுவு
Posted in கவிதைகள்

ஆர தழுவு

,

Continue Reading... ஆர தழுவு
மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்

,

Continue Reading... மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
இறைவனை தேடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறைவனை தேடு

,

Continue Reading... இறைவனை தேடு
கலங்காதே ஓடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே ஓடு

,

Continue Reading... கலங்காதே ஓடு
காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை

காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை

Continue Reading... காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை
கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை

,

Continue Reading... கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை
காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal

,

Continue Reading... காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal
வாழ்வோம் வா
Posted in கவிதைகள்

வாழ்வோம் வா

,

Continue Reading... வாழ்வோம் வா
வாழ்வோம் வா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வாழ்வோம் வா

,

Continue Reading... வாழ்வோம் வா
என்னோடு வா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னோடு வா

என்னோடு வா மீசை வைத்த ஆணழகாமின்னுகிறாய் நாயகனாகன்ன குழி சிரிக்குதேகாதல் மழை பொழியுதே…

Continue Reading... என்னோடு வா
யாரிடமும் சொல்லிடாதே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

யாரிடமும் சொல்லிடாதே

,

Continue Reading... யாரிடமும் சொல்லிடாதே
உன்னால் துடிக்கும் இதயம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கும் இதயம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கும் இதயம்
என் ஆசை நிறைவேறுமா ….?
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என் ஆசை நிறைவேறுமா ….?

,

Continue Reading... என் ஆசை நிறைவேறுமா ….?
வெங்காயம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெங்காயம்

,

Continue Reading... வெங்காயம்
உன்னால் அழுகிறேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் அழுகிறேன்

,

Continue Reading... உன்னால் அழுகிறேன்