2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்தே போட்டியிடும் சீமான்

பிரபாகரன் உயிரோடு இல்லை சீமான்
Spread the love

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்தே போட்டியிடும் சீமான்

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்தே போட்டியிடும் என சீமான்டெஹ்ரிவிதித்துள்ளார் .

கட்சி ஆரம்பிக்க பட்ட நாள் முதலாக கூட்டணி சேராது தனித்து போட்டியிட்டு வருகிரது நாம தமிழர் கட்சி .

அதெ போன்றே 2424 அம ஆண்டு தேர்தலில் தாங்கள் தனித்தே போட்டி என நாம் தமிழர் சீமான் தெரிவித்து தமிழக அரசியலை அலற விட்டுள்ளார்

வீடியோ