1550 செக்ஸ் பட சீடிகளுடன் நபர் கைது

Spread the love

இலங்கை- மல்லிப்பூவை பகுதியில் வைத்து நபர் ஒருவர் 1550 செக்ஸ் பட சீடிகளுடன் கைது செய்ய பட்டுள்ளார் ,கைதானவர்கள் தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளனர் ,பொலிஸாருக்கு கிடைக்க பெற்ற இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் இவர் கைது செய்ய பட்டுளளார்

Leave a Reply