10 ரஷியா இராணுவத்தினரை கழுத்து வெட்டி கொன்ற – தீவிரவாதிகள்

Spread the love

10 ரஷியா இராணுவத்தினரை கழுத்து வெட்டி கொன்ற – தீவிரவாதிகள்

சிரியாவில் அகல கால் ஊன்றியுள்ள ரசிய படைகள் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளிற்கு எதிராக சிரியா படைகளுடன் இணைந்து தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனர் ,ஒரு தாக்குதல் நடத்திய ரசியாவின் முக்கிய படை பிரிவை சேர்ந்த பத்து இராணுவத்தை சிறை பிடித்த ஐ எஸ் படைகள் கொடிய வதைகள் புரிந்து கழுத்துவெட்டி கொன்றுள்ள செயல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ,இது தொடர்பான காட்சிகளை குறித்த அமைப்பிடம் இருந்து பெற்ற ஊடக நபர் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்

Leave a Reply