வீழ்ந்து நொருங்கிய விமானம் – பலர் மரணம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

வீழ்ந்து நொருங்கிய விமானம் – பலர் மரணம்

கொங்கோவில் பறந்து கொண்டிருந்த சிறிய ரக பயணிகள் விமானம் ஒன்று திடீரென வீழ்ந்து நொறுங்கியதில்


அதில் பயணித்த மூவர் சம்பவ இடத்தில பலியாகியுள்ளனர் ,குறித்த விபத்து தொடரப்பிலான பூரண விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன

விமான கறுப்பு பெட்டி மீட்க பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது ,இவை விசாரணைக்கு பெரிதும் உதவவும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply