லிபியாவில் சுட்டு வீழ்த்த பட்ட இத்தாலி போர் விமானம்-அதிர்ச்சியில் இராணுவம்

Spread the love
லிபியாவில் சுட்டு வீழ்த்த பட்ட இத்தாலி போர் விமானம்

இத்தாலி நாட்டு படைகள் பயன் படுத்திய உளவுரக டிரோன் விமானம் ஒன்று லிபியா பகுதியில் வைத்து மர்ம நபர்களினால் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளது ,

தமது கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானத்தை காணவில்லை என தெரிவித்திருந்த இராணுவம் தற்போது விபத்தில் சிக்கி வீழ்ந்துள்ளதாக கதை விட்டுள்ளது ,

உண்மையில் மர்ம ஆயுத குழு ஒன்றினால் இந்த விமானம் மக்கள் நாடமாட்டம் கூடிய பகுதியில் வைத்து சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளது . குறித்த பகுதியில் லிபிய இராணுவம் மற்றும் விடுதலை போராளிளை கண்காணிப்பதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த விமானமீ சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளது

Leave a Reply